Veertig AED´s in kaart gebracht

Eind 2009 riep de gemeente alle inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen op om de aanwezigheid van AED´s (Automatische Externe Defibrillatoren) te melden. Een AED is een apparaat dat ingezet wordt om iemand met een hartstilstand te helpen. De gemeente stelde de vraag om de beschikbaarheid van AED´s door te geven om inzichtelijk te maken in hoeverre het mogelijk is om zogenoemde ´6 minuten zones´ te creëren. Een ´6 minuten zone´ is een gebied waar binnen 6 minuten een AED voorhanden is en een persoon die getraind is om een AED te gebruiken.De gemeente ontving veel reacties op de oproep. Met dank aan alle melders heeft de gemeente 40 AED´s in kaart kunnen brengen. De gemeente heeft een eerste kaart gemaakt die een beeld geeft van de spreiding van AED´s over de verschillende wijken. Deze kaart is hier te vinden. Op het moment dat er toestemming is van de melders, voorziet de gemeente de kaart met adresgegevens van de verschillende AED-locaties.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Adverteer op het lokale nieuws platform van Nieuwegein Galecop+Golf+120x90 Adverteren