Veel puin uit kanaal de Doorslag in Nieuwegein bij plaatsen van nieuwe oeverconstructie

De oeverconstructie langs de oevers van de Doorslag bij Geinoord, de IJsselsteinseweg en onder de Geinoordbrug in Nieuwegein wordt door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vernieuwd. De werkzaamheden zijn in november 2023 gestart en vorderen succesvol. Op veel plekken is er al een nieuwe oeverconstructie geplaatst.

Om ervoor te zorgen dat regionale watersystemen en -keringen, zoals dijken en kades, veilig en betrouwbaar blijven, is regelmatig beheer en onderhoud nodig. Het waterschap voert deze werkzaamheden uit.

Doorslag

Start werkzaamheden
Begin februari zijn de werkzaamheden gestart ten noorden van de Geinoordbrug op de aansluiting van de Doorslag en de Gekanaliseerde Hollandse IJssel. Om de nieuwe damwand te kunnen plaatsen moet de oude eerst worden verwijderd. Vervolgens maakt aannemer Van Leeuwen G.W.W. bv uit Harmelen onder water een strook van circa een meter breed en worden de planken van de nieuwe damwand geplaatst. De verwachting is dat deze werkzaamheden tot halverwege maart duren.

Puin tot twee meter diepte uit het kanaal gehaald
Op sommige plekken is er maar liefst tot twee meter diepte puin weggehaald. In het verleden was het namelijk gebruikelijk om overtollig puin te gebruiken als oeverconstructie. Dat was echter een goedkope en tijdelijke oplossing, omdat puin snel naar de bodem zakt. Het verwijderen van puin draagt bij aan een betere ecologische balans in het water. Daarnaast dragen we het zo netjes over aan de volgende generatie en bovendien zorgt het voor een diepere vaargeul wat gunstig is voor de waterdoorvoer en de recreatievaart.

Inmiddels staat op veel plekken de oever al een nieuwe beschoeiing. Begin februari wordt er gestart met de werkzaamheden ten noorden van de Geinoordbrug langs het terrein op Geinoord 1 (traject 5, 5A en 5B). De verwachting is dat deze werkzaamheden tot halverwege maart duren.

Wanneer alle beschoeiingen zijn vervangen, worden ook de dukdalven in de bocht, ten zuiden van Geinoord 2, vervangen. Een dukdalf is een paal in het water waar boten aan vastgelegd kunnen worden. Deze palen staan meestal aan het begin van een remmingswerk. (het gedeelte waar boten worden afgeremd)

Belangstellenden kunnen gebruik maken van het inloopmoment op woensdagmiddag. Dan is de projectleider van Van Leeuwen beschikbaar om u te informeren over het project. (in de bouwkeet aan de Geinoord 1).

De bocht in de Doorslag

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk