Buren van Rijnenburg en Reijerscop en gemeente Utrecht weer constructief met elkaar in gesprek

Het is een tijdje stil geweest over de mogelijke windmolens die de gemeente Utrecht wil bouwen aan de gemeentegrenzen van Nieuwegein en IJsselstein. De verhouding tussen de bewoners en de initiatiefnemers van het te bouwen windpark in de polder Rijnenburg en Reijerscop, waren zodanig verslechtert dat er niet meer gesproken werd tussen beide partijen. Maar vandaag laat de Buren van Rijnenburt en Reijerscop (BVRR) weten weer constructief met elkaar in gesprek te zijn over de realisatie van een energielandschap Rijnenburg/Reijerscop.

In de maand juli zijn er gesprekken op gang gekomen met de projectorganisatie bij monde van Jesse van Elsberg. Dit mondde uit in een gezamenlijke bijeenkomst van BVRR, Projectorganisatie en onderzoeksbureau DGMR.

BVRR: ‘Eerder hadden wij een lijst met 38 vragen aan B&W en de Raad van Utrecht doen toekomen. Deze lijst bevatte vragen van verschillende aard aan de projectorganisatie betrekking hebbend op het proces dat gaande is. In de brief van B&W die we op 12 juli jl. hebben ontvangen is nu globaal antwoord gegeven op de meeste vragen.’

Draagvlak voor de verschillende scenario’s
In de vergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte (CSR) op 14 juni, stelde wethouder Lot van Hooijdonk dat de mate van draagvlak voor de verschillende scenario’s, geuit in de werkbijeenkomsten, wordt meegenomen in de uiteindelijke verslaglegging van het gehele proces.
Vooruitlopend daarop hebben wij reeds een evaluatie uitgevoerd aan de hand van de reactieformulieren van beide werkbijeenkomsten.

Ontwikkelingen in de buurgemeenten
Nadat eerder de gemeente Nieuwegein er mede voor had gezorgd, dat BVRR tóch met een stand aanwezig kon zijn op de eerste werkbijeenkomst heeft onlangs de gemeente IJsselstein aangegeven geen windmolens aan haar gemeentegrens met Utrecht te accepteren.

De toekomst
BVRR zal zich actief blijven inzetten hinder te voorkomen voor al die duizenden omwonenden en inwoners bij de te realiseren plannen voor een energielandschap in Rijnenburg/Reijerscop. ‘Er is nog een lange weg te gaan’ aldus BVRR.

One thought on “Buren van Rijnenburg en Reijerscop en gemeente Utrecht weer constructief met elkaar in gesprek

  1. John

    Wedden dat ze er toch komen??
    Ondanks alle tegenspraak van de omwonenden

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren