Uitreiking Koninklijke onderscheidingen aan drie vrijwilligers in Nieuwegein

Op woensdag 26 april 2023 ontvingen drie vrijwilligers een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Frans Backhuijs. De heer Koen de Jager en de heer Willem Jansen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Lucia Martis is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Foto’s: Fototeam KenM

Lucia Martis, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Lucia Martis wordt geroemd voor haar onuitputtelijke inzet en betrokkenheid voor de zwakkere en kwetsbare doelgroep; Het ondersteunen van gezinnen en individuen zodat zij hun problematiek aanpakken, oplossen en participeren in de Nederlandse samenleving. Dit vertaalde zich niet alleen in en tijdens haar werkzame leven.

In 2012 werd de subsidie bij haar toenmalige werkgever PROFOR stopgezet. Hetgeen betekende dat het werk alleen op vrijwilligersbasis kon worden voortgezet. Tekenend voor Lucia Martis, is dat zij toen met vervroegd pensioen is gegaan en het werk geheel onbezoldigd en vrijwillig heeft voortgezet. In de avonden en weekenden de moeilijke gezinnen nog steeds adviseert en bijstaat. Haar drive is dan ook tweeledig: de kwetsbare ondersteunen en te werken aan zelfredzaamheid, anderzijds organisaties en instanties zover te krijgen hun harten en deuren te openen voor de kwetsbaren van de huidige samenleving.

In 2021 heeft dit ertoe geleid dat Lucia Martis tijdens de Black Achievement Month de “In the Spotlight” heeft mogen ontvangen. Ook heeft zij in ditzelfde jaar de “Oeuvreprijs” van de Vereniging Antilliaans Netwerk mogen ontvangen. Deze prijs wordt uitgereikt aan een persoon uit de zwarte gemeenschap die gedurende lange tijd een belangrijke en positieve bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse samenleving.

Willem Jansen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Jansen is reeds 38 jaar lang vrijwilliger bij twee tennisverenigingen: tennisvereniging Oudegein en tennisvereniging Rijnhuyse. Hij verzorgt onder andere het onderhoud van de banen, maar ook klussen zoals de groenvoorziening, onkruidbestrijding, snoeien van bomen en heggen en schilderen en reparaties van het clubhuis.

Daarnaast heeft hij een opleiding gevolgd tot scheidsrechter, waarna hij 13 jaar lang onbezoldigd scheidsrechter was bij open toernooien in de regio.

Koen de Jager, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer de Jager heeft zich ruim 20 jaar actief, en op een bijzondere wijze ingezet voor het welzijn van de Papoea’s en het culturele erfgoed. Met een tomeloze inzet verricht hij belangeloos, baanbrekend werk ter vergroting van de maatschappelijke binding van de Papoea’s met ons land. Op professionele wijze en gedrevenheid levert hij een grote bijdrage aan de bevordering van wederzijdse acceptatie, begrip en tolerantie binnen onze multiculturele samenleving.

Tijdens zijn dienstplicht als matroos patrouilleerde de heer de Jager langs de kusten van Nieuw Guinea. Na zijn pensionering heeft hij diverse bezoeken aan Nieuw Guinea gebracht en in 2000 heeft hij samen met een aantal collega veteranen besloten een stichting op te richten: Stichting Pro Papua. Deze Stichting is in 2018 overgegaan in HAPIN (Hulp Aan Papoea’s In Nood). Zo heeft de heer de Jager onder andere de mensenrechtenschending onder de aandacht gebracht bij de Tweede Kamer, heeft ondersteuning gegeven bij de opzet van een moeder- en kindkliniek en was vraagbaak bij evenementen. Tevens was hij recensent van de boeken over Papoea’s.

Burgemeester Frans Backhuijs: “Het uitreiken van een Koninklijke onderscheiding vind ik een van de hoogtepunt in het jaar van een burgemeester; Mensen verrassen en bedanken voor de inzet die zij doen voor de samenleving. Het mooie vind ik dan, dat de meeste mensen het totaal niet verwachten. Ze vinden het heel normaal wat ze doen. Dat maakt het lintje zo speciaal. Je staat even samen stil bij het lintje, als symbool voor de erkenning van de persoonlijke, bijzondere verdiensten die zij hebben verricht.”

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk