Uitbreiding scholen Galecop met 13 lokalen

Begin 2002 is het IHPO vastgesteld. De financiële vertaling hiervan is meegenomen bij de begrotingsbehandeling 2003. In uitwerking daarvan heeft het college nu ingestemd met uitbreiding van drie scholen in Galecop met in totaal 13 lokalen. Deze zullen een deel van de bestaande noodlokalen vervangen.

De voorbereidingen zullen worden gestart en het Voorlopig Ontwerp zal worden gemaakt door Topos Architecten, die ook de huidige gebouwen heeft ontworpen. De gemeente is bouwheer en wenst deze uitbreiding in goed overleg met alle partijen tot stand te brengen. Het budget bedraagt maximaal € 1.744.900. Zodra het Voorlopig Ontwerp gereed is, zal een informatieavond worden gehouden voor ouders, omwonenden en andere betrokkenen. Mogelijk wordt ook een nieuwe normering van de ruimtebehoefte meegenomen, waardoor beter kan worden ingespeeld op de laatste ontwikkelingen in het onderwijs. Hierover wordt spoedig beslist.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren