Tweede Meedenk-avond Project Parkhout/Zandveld/Helmkruid

Wat is er op 19 september tijdens de eerste meedenk-avond besproken? Wat heeft de gemeentelijke projectgroep met deze informatie gedaan? Welke onderzoeken worden er op dit moment uitgevoerd? Wat zijn de eerste resultaten van een deel van deze onderzoeken? Vragen die worden beantwoord op 7 november van 20.00-22.00 uur in het Veerhuis tijdens de tweede meedenk-avond. Daarna gaan we met de bezoekers groepsgewijs weer aan de slag. Het werk van de projectgroep worden in deze groepen besproken. Dat gaat thematisch met behulp van schematische tekeningen.

De thema’ s zijn: verkeersafwikkeling en parkeren; groen; woonomgeving en speelmogelijkheden. Vragen die aan de orde komen zijn: welke oplossingen en modellen spreken u het meeste aan? Welke voor- en nadelen zijn er bij de verschillende modellen? Er is nog niet gekozen voor één oplossing. Voordat er wordt gekozen voor één model wordt de mening van de betrokkenen gehoord op de meedenk-avond. Daarnaast is er nog meer onderzoek nodig om tot één voorkeursmodel te komen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren