Katern

Transformatie van Meander, het oude gemeentehuis

Het college heeft onlangs een principebesluit genomen over de transformatie van het Meander gebouw aan de Martinbaan tot een gebouw met 250 instapwoningen. GroenLinks in Nieuwegein maakt zich zorgen over hoe de transformatie wordt vorm gegeven. GroenLinks heeft samen met D66 kritisch vragen bij de bereikbaarheid, de duurzaamheid en de mix van beoogde doelgroepen voor deze instapwoningen.

Marieke Schouten, fractievoorzitter van GroenLinks in Nieuwegein: ‘GroenLinks vindt wel dat kantorentransformatie past binnen het door de raad goedgekeurde beleid. Toch zien wij met de plannen zoals er nu liggen, botsende belangen ontstaan die raken aan het welzijn van toekomstige bewoners. Het Meander gebouw ligt nu buiten alle voorzieningen die Nieuwegein te bieden heeft voor wonen, gezondheidszorg, onderwijs en vormt meer een geheel met de aangrenzende industrie- en kantoorgebouwen dan met de voorzieningen die de stad te bieden heeft.’

Schouten: ‘Als toekomstige bewoners wordt nu gedacht een mix van doelgroepen, zoals mensen die begeleid wonen, statushouders, starters, maatschappelijke opvang. Goede toegang tot voorzieningen en aansluiting bij sociale netwerken en de buurt zijn voor deze groepen essentieel en goede toegang tot deze voorzieningen ontbreken.’

GroenLinks en D’66 willen graag weten waarom juist voor deze doelgroepen wordt gekozen. Ook is nog niet helder of de omliggende bedrijven geen belemmering zijn voor het wonen in het Meandergebouw. Het gaat dan over mogelijke geluidsoverlast, over de verkeersveiligheid (onder andere het ontbreken van langzaam-verkeersverbindingen) en milieuaspecten. Ook willen GroenLinks en D’66 graag weten of er naast zonne-energie, ook mogelijkheden worden onderzocht voor het opwekken van andere vormen van duurzame energie.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren