Toetrederskorting vervangt werkaanvaardingssubsidie en uitstroom

Het college heeft besloten de verordening Subsidiebeleid en vrijlating van inkomsten Abw, Ioaw en Ioaz te wijzigen. Dat was noodzakelijk als gevolg van de inwerkingtreding van het Belastingplan 2002 per 1 januari 2002. De gemeentelijke werkaanvaardingssubsidie – voor iemand die in een regulier betaalde baan begint – moest vervallen door de invoering van een toetrederskorting van de belastingdienst.

Ook de uitstroomsubsidie voor de WIW-werkervaringsplaatsen is om die reden komen te vervallen. Het totale bedrag dat iemand ontvangt die uitstroomt naar een regulier betaalde baan blijft gelijk.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk