Toen & Nu: ‘Het Raadhuis met Plein’ in Vreeswijk

Deze week een foto van het ‘Raadhuis met Plein’ in Vreeswijk. De foto van Toen zal zijn genomen begin 1900. We gaven de foto van Toen mee aan fotograaf Jordi Jupijn voor het maken van de foto van Nu, voor de rubriek Toen & Nu op De Digitale Stad Nieuwegein.

Het hoge pand rechts was het Raadhuis van Vreeswijk, Toen Vreeswijk nog zelfstandig was. Nu een wijk in Nieuwegein vanwege het samengaan met Jutphaas tot de gemeente Nieuwegein op 1 juli 1971. De kantoorruimte van het Raadhuis was op de eerste verdieping aan het Raadshuisplein 5.

Ziet u de borden op de zijgevel van het oude Raadhuis? Daarop werden de belangrijke dorpsmededelingen gehangen. Wie ging er trouwen en wanneer? Wat werd gebouwd en door wie? Of het kappen van bomen etc. Je kon dan bezwaar maken. Dat was de publicatieplicht. Nu gebeurd dat veelal digitaal. Nieuw aangebouwd is een soort van sère die dienst doet als entree van het bedrijf dat er Nu is gevestigd.

In 1956 werden plannen gemaakt om het gemeentehuis te vernieuwen. Daartoe werden de panden Raadhuisplein 6 en 7 aangekocht. Deze ziet u niet op de foto’s. Echter gingen de vernieuwplannen Toen niet door. De ramen bovenin de zijgevel op de foto van Toen zijn verdwenen op de foto van Nu. Hoe zal het zijn op die zolder? De twee muurankers zijn ook verdwenen net zoals de twee andere dingen, links en rechts van de ramen, op de foto van Toen.

Het pand in het midden, het tweede huis van links gezien, is Raadhuisplein 4. Het steegje daartussen brengt ons naar de Lekdijk. Met mooi weer heerlijk een ijsje eten op één van de bankjes aldaar.

De huizen aan het Raadhuisplein met nummers 3 en 4, de twee huizen geheel links, komen uit de eerste helft van de negentiende eeuw. In het pand Raadhuisplein 3 zat Toen een kruidenierszaak. Rond 1936 zijn deze woningen verbouwd. Deze panden zijn Nu bestemd als woningen. Er is niet veel veranderd. Het zal er mooi wonen zijn Nu.

Heeft u een oude foto met bijschrift? Schroom niet deze te sturen aan onze redactie. Wij zullen, met de foto in de hand, erop uit trekken om dan de foto van Nu te maken.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk