Toen & Nu: ‘Het Franciscusgesticht, de achterzijde met tuin’

Het voormalige kloostergebouw annex bewaar- en meisjesschool in neogotische stijl is enigszins van de weg teruggelegen als je de voorkant bekijkt langs de Herenstraat. Veel van ons kent het nog als Partycentrum De Lantaern. Nu zijn er appartementen in ‘geslagen.’

De authentieke sfeer van het monumentale klooster uit 1894 is bij de renovatie zoveel mogelijk behouden. Denk aan de prachtige sierankers en de imposante glas-in-lood ramen in de kapel. Op de gevelsteen eronder prijkt de tekst: ‘Francois Heytink Baesjou Stichting’. Mevrouw Heytink liet het klooster bouwen ter nagedachtenis van haar zoon Francois. De voorkant is dan ook beschermd dorpsgezicht. De achtergevel valt buiten de bescherming. De vensterpartij in de achtergevel is vernieuwd.

De eerste school voor bijzonder onderwijs in Jutphaas was de R.K. Meisjesschool, die op 28 mei 1895 startte in het nieuw gebouwde Sint-Franciscusgesticht. Het voormalige klooster met bijbehorende bewaar- en meisjesschool is in 1894 gebouwd naar ontwerp van de architect Alfred Tepe, die ook de naastgelegen St. Nicolaaskerk ontworpen heeft. Initiatiefnemers waren pastoor Van Heukelum en mevrouw Baesjou-Heytink. De foto van Nu maken we aan de achterzijde van het Toen Franciscusgesticht. We staan dan ook, niet verwonderlijk, op de Mgr. G.W van Heukelumstraat.

Aan de achterzijde zien we de uitbouw van de onlangs gebouwde appartementen. We zien Nu ook een kinderspeelplaats. Nu bevindt zich er een kinderopvang annex naschoolse opvang.

Over de gevelsteen
Op 22 mei 1894 heeft Vrouwe Elisabeth Heytink Weduwe van den Heer Adrianus Johannus Baesjou van Vroonestein de eerste steen gelegd van dit gesticht en ‘het zelve ter gedachtenis aan haar eenig kind, den 31-sten januari 1866 te Jutfaas overleden, geheeten: Francois Heytink Baesjou.’

Toen
Mevrouw Baesjou-Heytink stelde een grote som geld beschikbaar om dit klooster met school te stichten ter nagedachtenis van haar overleden zoontje Francois. Aannemer N. Willemse uit Vreeswijk werd het werk gegund. De inzegening vond plaats op 28 mei 1895. De zusters Franciscanessen van de Congregatie Heythuysen trokken in het klooster en namen de onderwijstaak voor hun rekening. Het meubilair van het klooster was afkomstig van het in 1895 gesloten klooster in Kralingen, waar ook zusters Franciscanessen werkzaam waren.

Er werd gestart met een bewaarschool en een naaischool voor meisjes. In datzelfde jaar werd ook begonnen met de naaischool voor meisjes. Op 6 mei 1920 vond de viering van het 25-jarig bestaan van het klooster en de school plaats. Als waardering kregen de zusters een nieuw altaar voor de kapel, ontworpen door H. Mengelberg. Het glas-in-lood venster erboven was van de hand van Otto Mengelberg. Kort daarna in 1921 werden ook twee zijramen in de kapel voorzien van glas-in-lood.

In 1921 werd de meisjesschool aan de noordkant (rechts) met een verdieping verhoogd. In 1954 volgde een verdere uitbreiding van de school. De zusters Franciscanessen verlieten in 1954 het klooster. De kleuterschool werd in 1966 gesloten. Klooster en school kregen in 1967 de functie van verenigingsgebouw.

Nog niet uitgelezen? Lees hier meer over de geschiedenis van de Francois Heytink-Baesjou Stichting.

Wekelijks bezoeken wij een locatie en speuren we naar dat ene plekje op een oude foto of ansichtkaart om te zoeken wat er veranderd is. Heeft u een oude foto met een verhaal mail hem gerust aan ons. Wij kijken dan hoe het nu is. Een verhaaltje erbij zou leuk zijn, over Toen dan he.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk