Toen & Nu: ‘De Caltex op de Kruyderlaan’

Deze week in de rubriek Toen & Nu de Kruyderlaan in Wijkersloot. De Kruyderlaan, ontstaan in 1968. De woningen staan er al, dus de foto van Toen zal gemaakt zijn rond 1970. Toen Jutphaas nog gewoon Jutphaas was en Vreeswijk nog Vreeswijk. We spraken Toen nog niet van Nieuwegein.

Onze fotograaf Jordi Jupijn ging naar deze plek en maakte aan de hand van de foto van Toen, die overigens gebruikt werd voor een prentbriefkaart, de foto van Nu. Dit voor de rubriek: ‘Toen & Nu.’ Heeft u een oude foto met een verhaal mail hem gerust aan ons. Wij kijken dan hoe het nu is.

Een stad als Nieuwegein komt niet uit de lucht vallen. Zelfs het uiteindelijke structuurplan van 1969 dat aan de bouw ten grondslag ligt, heeft een lange voorgeschiedenis. Die geschiedenis kan men laten beginnen bij het rapport van de commissie Wesyten des lands (1958). Daarin werd voorgesteld om de ‘overloop’ van de gemeente Utrecht, die in 1980 geraamd werd op 20.000 personen, ten zuiden van rijksweg 12 te vestigen.

Op 1 oktober 1969 woonden op het grondgebied van het voorziene Nieuwegein 12.000 personen. 6.900 in Jutphaas en 5.300 in Vreeswijk. Het aantal arbeidsplaatsen bedroeg ruim 2.000. Nu is dat heel ander. Nu is het gebied op de foto van Toen één en al industrie. Eigenlijk mogen we het best een zooitje noemen en zien we het liefst dat het gebied herontwikkeld wordt.

Het benzinestation de California Texas Oil Corporation, beter bekend onder de merknaam Caltex, heeft plaats gemaakt voor woningen. In 1966 was het bedrijf actief in meer dan 70 landen. Was dit een LLC California? De merknaam Caltex werd in tal van landen door tankstations gevoerd, ook in België en Nederland, zo ook op de Kruyderlaand in de wijk Wijkersloot in Jutphaas. In 1967 werden de Europese activiteiten verdeeld over de twee moederbedrijven.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk