Toekomstig AZC in Nieuwegein moet zich richten op LHBTIQ+ asielzoekers en statushouders

De VVD Nieuwegein heeft vandaag aangekondigd een motie in te dienen waarin zij het college opdraagt zich samen met het COA maximaal in te spannen om in het toekomstige AZC aan de Newtonbaan in Nieuwegein asielzoekers en statushouders uit de LHBTIQ+ doelgroep op te vangen. Met deze motie roept de VVD Nieuwegein het college op zich hier hard voor te maken.

De plek voor het AZC in Nieuwegein aan de Newtonbaan

Met deze stap wil de VVD in Nieuwegein een veilige haven creëren voor LHBTIQ+ asielzoekers, die vaak het slachtoffer zijn van discriminatie en bedreiging. Deze plannen benadrukken het streven van Nieuwegein om een inclusieve en tolerante gemeenschap te zijn, waar gelijke kansen en veiligheid voorop staan. In de landelijke opvang zijn er, volgens de gegevens van LGBT Asylum, nu ongeveer 1200 LHBTIQ+ vluchtelingen waarvan bekend is dat zij behoren tot de LHBTIQ+ community. Ongetwijfeld zijn dit er nog veel meer waarvan het niet bekend is, omdat hier geen cijfers van bijgehouden worden door het COA en de IND.

In Nederland kennen wij geen gespecialiseerde opvang of specifiek beleid voor deze vluchtelingen, ze worden gespikkeld ondergebracht in de diverse asielzoekerscentra, met soms kwalijke gevolgen waaronder zelfdoding. “Deze vluchtelingen kwamen naar Nederland in de hoop op tolerantie en begrip. In de hoop hier geaccepteerd te worden, zichzelf te kunnen zijn. Maar na aankomst bleek dat zij opgevangen werden in een omgeving waar hun vijanden ook zaten, met bedreigingen en fysiek geweld tot gevolg. Terwijl ze hier beschermd willen worden door grondwet artikel 1.” aldus Anastasia van der Lugt van de VVD Nieuwegein.

In Duitsland zijn ze al succesvol met deze specifieke opvangcentra, dat kunnen we in Nederland ook. Door deze specifieke doelgroep te integreren in Nieuwegein hoopt de VVD de asielzoekers, als zij statushouder worden, blijvend in Nieuwegein te huisvesten. En daarmee tevens te voldoen aan de opgave huisvesting statushouders van de IND, uitgevoerd onder toezicht van de provincie Utrecht. Onder de spreidingswet moet Nieuwegein vanaf 2025 364 asielzoekers opvangen, waarbij de Newtonbaan huisvesting biedt aan tussen de 85 en 112 asielzoekers en statushouders.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk