Thema Wijkcafé in de Groote Hond

Op dinsdag 12 december organiseert het Wijkplatform Zuilenstein, Huis de Geer, Blokhoeve (ZHGB) voor de derde keer een Wijkcafé in Buurtkamer de Groote Hond aan de Diepenbrocklaan 145 (naast Acapella). Het thema is nu de kerstactiviteiten in de Kokkebogaard. Om de binding met de wijkbewoners te versterken en hen frequenter te ontmoeten organiseert het Wijkplatform het WijkCafé.

Op een van de Wijkcafe’s werd Napoleon behandeld

In het WijkCafé wordt op een informele manier van gedachten gewisseld over onderwerpen die de wijken betreffen en de bewoners aangaan. Op elke editie wordt een specifiek en actueel thema besproken.

Park Kokkebogaard is halverwege de jaren ‘70 van de vorige eeuw aangelegd. Het is een stads- en buurtpark met tal van wandelpaden, waterpartijen, weides en het ontmoetingscentrum de Groote Hond. In die omgeving vinden vanaf 15 december veel activiteiten plaats die de donkere tijd van het jaar wat lichter zullen maken. Roel Beuker van de initiatiefgroep zal er alles over vertellen.

Programma
19.00 – 19.30: Ontvangst
19.30 – 20.00: Thema: Kerst in de Kokkebogaard door Roel Beuker.
20.00 – 20.30: Pauze met achtergrond kerstmuziek door Jos Caarls
20.30 – 22.00: Informeel

Schuif eens vrijblijvend aan en maak zo ook kennis met de actieve groep vrijwilligers. Voor u is het ook een gelegenheid om nieuwe mensen te leren kennen. De bijeenkomsten zijn gratis; de consumpties zijn ook deze keer voor rekening van het Wijkplatform. Vooraf aanmelden is gewenst (bestuur@wijzijnelkaarsburen.nl).

Het volgende Wijkcafé is op dinsdag dinsdag 6 februari 2024.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk