Katern

Terugblik raadsvergadering 21 en 25 september 2017

De raadzaal zat behoorlijk vol op 21 september vanwege twee belangrijke onderwerpen: huisvesting basisonderwijs en sportaccommodaties en de toekomst van de sociale werkvoorziening. Maar eerst heeft de raad afscheid genomen van Roelof de Wild en Mart Hack mogen begroeten als zijn opvolger in de fractie van het CDA. Vervolgens zijn vragen gesteld over RTV9.

Daarna is het voorstel over de toekomstige uitvoering Wsw besproken. De raad heeft besloten het college opdracht te geven om de uitvoering van de Wsw te transformeren en de gemeenschappelijke regeling PAUW Bedrijven op te heffen. Daarbij is een motie aangenomen om de nadere concretisering van het organisatorische deel van het transformatieplan aan de raad voor te leggen, evenals een evaluatieplan. Een aantal overige moties behaalde geen meerderheid.

Vervolgens kwam het voorstel over de onderwijshuisvesting basisonderwijs en sportaccommodaties aan de orde. De raad heeft besloten om in te stemmen met het voorstel van het college. Een aantal amendementen om locaties te wisselen haalde geen meerderheid. Twee moties om sportaccommodatie Pinguïn open te houden konden niet rekenen op een meerderheid. Er is wel een motie aangenomen om het college op te dragen na te gaan of alsnog een sportzaal gerealiseerd kan worden op de locatie Industrieweg en met de bewoners van de Groenling tot een plan voor de verkeersafwikkeling te komen.

Op maandagavond is de raadsvergadering voortgezet. Eerst is het rekenkamerrapport over duurzaamheidsbeleid besproken. De raad heeft besloten de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie over te nemen en aan te vullen. De raad wil graag bij ieder raadsvoorstel aandacht voor duurzaamheid, een jaarlijkse monitorrapportage duurzaamheid en op grond van een voorstel van het college met de raad in gesprek gaan over de invulling van het duurzaamheidsprofiel voor de stad Nieuwegein.

Daarna heeft de raad de routekaart energieneutraal Nieuwegein 2040 vastgesteld. Daarbij is een motie aangenomen om met de sportverenigingen in gesprek te gaan en hen te stimuleren en ondersteuning te bieden bij het gebruik maken van duurzame energie. Twee amendementen om een onderzoek naar windenergie te schrappen te beperken, behaalden geen meerderheid. Twee moties werden ingetrokken omdat het college heeft aangegeven dat deze uitgevoerd gaan worden. Een motie over programmamanagement wordt in de volgende raadsvergadering opnieuw in stemming gebracht omdat de stemmen staakten.
Vervolgens is zonder bespreking een aantal besluiten genomen over o.a. de eerste fase van de Informatiestrategie en de evaluatie Betere Buurten. Ten slotte is op verzoek van raadslid Bakhtali een interpellatiedebat gehouden over de verkoop van grond bij de Akkerhoeve aan Trebbe.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren