Terugblik op de raadsvergadering van 19 december 2016

De gemeenteraad vergaderde op 19 december 2016 en heeft de vergadering voortgezet op 22 december. Aan het begin van de vergadering heeft de voorzitter van de vertrouwenscommissie medegedeeld, dat de raad heeft besloten de heer Frans Backhuijs aan te bevelen voor herbenoeming. Vervolgens heeft de raad alle hamerstukken vastgesteld: diverse belastingverordeningen en bijbehorende tarieventabellen, verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden, verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning en aanpassing gemeenschappelijke regeling RUD. Daarna heeft de raad ingestemd met het vernieuwingsplan voor de openbare ruimte van Merwestein en Sluyterslaan en omgeving.

De raad heeft een voorbereidingskrediet voor de planontwikkeling onderwijshuis-vesting primair onderwijs en sportaccommodaties 2030 beschikbaar gesteld. De raad heeft via een amendement daarbij aangegeven dat het krediet beschikbaar komt voor de strikt noodzakelijke uitgaven, onder voorbehoud dat het haalbaarheidsonderzoek voorgelegd wordt bij het raadsvoorstel voor de eerste fase van het plan. De raad heeft een besluit genomen over de uitwerking van de tegen-prestatie zoals die is opgenomen in de Participatiewet. De raad heeft de geheim-houding bekrachtigd over besluitvorming grondexploitatie Het Klooster De raad heeft na een langdurig debat ingestemd met het grondstoffeninzamelplan, waarbij een aantal amendementen is aangenomen. Zo is besloten om ook nascheiden als optie te onderzoeken en is het college verzocht om met maatwerkoplossingen te komen voor de inzameling van luiers, incontinentiemateriaal etc. Tevens is besloten om het tarief voor het op aanvraag inzamelen van grove huishoudelijke afvalstoffen op 10 euro per keer te bepalen in plaats van 30 euro per keer.

Ten slotte heeft de raad gesproken en besloten over een aantal moties die zijn ingediend. De gemeenteraad heeft besloten onderzoek te laten doen naar het live streamen van de raads- en commissievergaderingen. De raad heeft het college verzocht om regelmatig nieuwe gemeentelijke databestanden te openbaren.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk