Technische aanpassing sportaccomodaties tegen legionellabacterie

Eigenaren van collectieve leidingwaterinstallaties zijn verplicht om een risicoanalyse uit te voeren, zonodig een risicobeheersplan op te stellen en maatregelen te nemen om de gezondheidsrisico’s van legionellabacterie te voorkomen.

De gemeente gaat bij de sportaccommodaties waar zij eigenaar van is voorlopige technische aanpassingen treffen om besmetting met legionella te voorkomen. Ook zal de gemeente het verplichte doorspoel- en controleregime van het beheersplan extern laten uitvoeren. Alle gebruikers van de gemeentelijke sportaccommodaties zullen hieromtrent begin september worden geïnformeerd. Voor 2002 zijn de kosten van de maatregelen € 57.550,-

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk