Tarieven gemeentelijke heffingen en belastingen 2015

De raad wordt voorgesteld de tarieven 2015 van de gemeentelijke heffingen en belastingen vast te stellen. Beslispunten: Wij stellen u voor om de raad voor te stellen:

1. de tarieven voor onroerende-zaakbelastingen en de roerendezaakbelastingen als volgt vast te stellen:
eigenaren woningen 0,1219 %
eigenaren niet-woningen 0,3134 %
gebruikers niet-woningen 0,2507 % en hiervoor de verordeningen Onroerende-zaakbelastingen 2015 en Roerende-zaakbelastingen 2015 vast te stellen conform bijgevoegde besluiten;

2. de tarieven voor precariobelasting te wijzigen conform de bijgevoegde tarieventabel precariobelasting en hiervoor de precariobelasting verordening 2015 vast te stellen conform bijgevoegd besluit;

3. de tarieven voor de afvalstoffenheffing te wijzigen en hiertoe de Afvalstoffenheffingverordening 2015 vast te stellen conform bijgevoegd besluit; per 1 januari 2015 worden de belangrijkste tarieven:
a. éénpersoonshuishoudens € 148,92
b. meerpersoonshuishoudens € 212,76
4. het tarief voor rioolheffing per 1 januari 2015 te wijzigen in een basisbedrag van:
a. € 88,92 voor een éénpersoonshuishouden
b. € 126,96 voor een meerpersoonshuishouden of bedrijf
c. voor gebruikers met een waterverbruik van jaarlijks meer dan 300 m³, naast het onder b. genoemde basisbedrag een tarief van € 0,61 per m³ boven de 300 m³ in rekening te brengen.

en hiervoor de rioolheffingsverordening 2015 vast te stellen conform bijgevoegd besluit;
5. de tarieven voor lijkbezorgingsrechten te wijzigen conform de bijgevoegde tarieventabel lijkbezorgingsrechten en hiervoor de lijkbezorgingsrechtenverordening 2015 vast te stellen conform bijgevoegd besluit.
6. De tarieven voor de leges te wijzigen conform bijgevoegde tarieventabel leges en hiervoor de legesverordening 2015 vast te stellen conform bijgevoegd besluit.
7. Het kwijtscheldingsbeleid wijzigen middels vaststellen van de Regels kwijtschelding gemeentelijke heffingen 2015; Akkoord met voorstel.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren