Subsidie kunst- en cultuureducatie primair onderwijs

Het college heeft besloten akkoord te gaan met het protocol cultuureducatie primair onderwijs Nieuwegein 2013-2016. In dit protocol zijn door Kunst Centraal (het provinciaal steunpunt voor kunsteducatie), de gemeente, theater en kunstencentrum De Kom en de schoolbesturen primair onderwijs zodanige prestatieafspraken vastgelegd, dat elke leerling tijdens zijn schoolloopbaan in het primair onderwijs minimaal één keer in aanraking komt met de kunstdisciplines muziek, film, dans, drama, literatuur, beeldende kunst en cultureel erfgoed en dat elke leerling in aanraking komt met diverse aspecten van de culturele omgeving, waarbij kunstdisciplines worden ingezet om de lokale culturele omgeving te beleven.

Voorts heeft het college besloten akkoord te gaan met het aangaan van een co-financierings-overeenkomst met de provincie, waarmee beoogd wordt de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs via een landelijk samenhangende aanpak te borgen.

Voor bovenstaande is een totale subsidie beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het kunst- en cultuurprogramma van € 103.500, die verspreid over drie jaren wordt uitgekeerd à € 34.500 per jaar.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren