Start inspraak over nieuw bewegwijzeringsbeleid

Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein heeft op 29 januari 2002 de conceptnota bewegwijzeringsbeleid vrij gegeven voor inspraak. De nota moet de basis zijn voor het te voeren bewegwijzeringsbeleid in de komende jaren. De nota ligt tot en met 28 februari 2002 ter inzage op het gemeentehuis, Martinbaan 2 te Nieuwegein. U kunt schriftelijk op de nota reageren. Reacties kunnen naar de gemeente Nieuwegein, t.a.v. Bart van de Hulsbeek van de afdeling Planvorming.

De nota beschrijft de hoofdlijnen van het bewegwijzeringsbeleid. In een latere fase worden die hoofdlijnen verder uitgewerkt. De nota gaat in op de verschillende manieren van bewegwijzering: voor de automobilist, de fietser en de voetganger. De gemeente heeft ook ideeën over het bewegwijzeren naar speciale gebouwen en naar grote evenementen. Behalve het bewegwijzeren naar evenementen denkt de gemeente ook na over het verwijzen naar evenementen, op borden aan de gemeentegrenzen van Nieuwegein. Bewegwijzering op wijkniveau zal in samenwerking met de wijknetwerken worden bekeken.

Verder overweegt de gemeente het nummeren van de straten in bedrijvengebieden op wegwijzers te beëindigen en gewoon straatnamen te gaan gebruiken. Daarnaast overweegt de gemeente een beleid voor het aangeven van huisnummers op plaatsen waar huizen moeilijker te vinden zijn, zoals bij afgesloten wegen en waar huisnummers missen in de oplopende volgorde.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk