Start inspraak nieuw horecabeleid in Nieuwegein

De afgelopen maanden is samen met de stad hard gewerkt aan een nieuw horecabeleid (ook wel omgevingsprogramma) voor Nieuwegein. Er is nu een conceptversie klaar. De gemeente Nieuwegein nodigt haar inwoners uit om op dit concept te reageren en start een inspraakronde.

Toename horeca in Nederland
Door de jaren heen zijn er in onze stad allerlei nieuwe vormen van horeca bijgekomen. Het huidige horecabeleid is al dertig jaar oud. Er staan niet heel veel details in. En het gaat vooral over de Binnenstad, Jutphaas en Vreeswijk. Nieuwegein had toen achttien horecavestigingen. Op dit moment zijn er 109 vestigingen, verdeeld over de hele stad.

Met de ontwikkeling van Het Klooster, Rijnhuizen en City (Doorslagzone) komt er ook weer nieuwe horeca bij. De horeca vernieuwt zichzelf steeds weer. Er ontstaan vaak en veel nieuwe concepten. Daarom wil de gemeente samen met de stad werken aan een nieuw horecabeleid. Bekijk hier de analyse van het horeca-aanbod in Nieuwegein.

Horecabeleid is een heel breed onderwerp. Het gaat bijvoorbeeld over:

  • de APV (beleid horeca exploitatie inclusief terrassen)
  • het vergunningstelsel voor het schenken van alcohol
  • controle op landelijke milieuregelgeving (waaronder geluidsnormen)
  • en vooral ook de ruimtelijke spreiding (via bestemmingsplannen).

Het nog te ontwikkelen horecabeleid is vooral gericht op het beantwoorden van de ruimtelijke vraag: waar willen we welke soort horeca en hoeveel? Het horecabeleid zal ook antwoord bieden op vraagstukken als:

  • hoe om te gaan met mengvormen van horecawinkels (Blurring)
  • terrassen (locatie en omvang)
  • openings- en sluitingstijden
  • afhalen en bezorgen
  • dag/avond/nachthoreca
  • en leefbaarheid versus levendigheid.

De vastgestelde Omgevingsvisie vormt de basis voor de ontwikkeling van het nieuwe horecabeleid.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk