Stalen Boogbrug Vianen in delen naar Schiedam

Maandagochtend tussen 08.00 uur en 10.00 uur vertrekt het laatste deel van de in stukken gesneden Boogbrug Vianen per ponton uit de voorhaven van de Prinses Beatrixsluis naar de eindbestemming in Schiedam. Op de werf van Mammoet in Schiedam worden de stalen brugdelen verder verkleind en vervolgens afgevoerd naar een erkende verwerker. Daar zal het staal voor 99% worden verwerkt tot herbruikbare grondstof. Zie hier ons archief.

Uitvaren pontons
Zaterdagochtend vertrekken 2 kleinere werkpontons rond 08.00 uur uit de voorhaven van de Prinses Beatrixsluis naar de slooplocatie in Schiedam. Maandagochtend tussen 08.00 en 10.00 uur vertrekt het laatste, grote ponton met het brugdek naar dezelfde eindbestemming. Patrouillevaartuigen begeleiden het transport.

Verkleinen brug duurde 19 dagen
De stalen boogconstructie is in 19 dagen in stukken gesneden in de voorhaven van de Prinses Beatrixsluis. Door harde wind en vorst zijn de werkzaamheden twee dagen uitgelopen. Het verkleinen van de brug was nodig om de stukken onder de Jan Blankenbrug door te kunnen varen naar de uiteindelijke slooplocatie in Schiedam. De tijden van het uitvaren zijn nog onder voorbehoud van de weersomstandigheden (met name windkracht en –snelheden zijn bepalend) en de waterstand.

Hoe ging de aannemer te werk?
Het verkleinen van de brug met snijbranders werd volledig vanaf het water uitgevoerd. Daarvoor zijn 3 pontons ingezet: 1 groot ponton met 8 heftorens waarin de stalen boogconstructie hing en 2 kleinere werkpontons met 2 zware telescoopkranen waarmee afgesneden brugdelen konden worden afgehesen.

Overige activiteiten
Met het uitvaren van de brugdelen zijn de werkzaamheden nog niet gereed. De komende maanden wordt de aanbrug aan de kant van Vianen verwijderd.

Zolang de brug nog niet geheel is verwijderd, kan het publiek de buitenexpositie bezoeken die Rijkswaterstaat samen met het Stedelijk Museum Vianen ontwikkelde. De borden staan aan weerszijden van de Lek. Ook is Rijkswaterstaat met onder meer de gemeenten aan het bespreken of een monument wenselijk is.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk