Stadsontwikkeling/Werkgelegenheid en Economische Zaken (2002/438

Het algemeen bestuur van het Bestuur Regio Utrecht (BRU) heeft de regionale Huisvestingsverordening met ingang van 1 januari 2002 op de volgende punten gewijzigd:

De definitie van het begrip ´doorstromer´ is verruimd met de woningzoekende die een woning achterlaat waarvan de verhuurder niet deelneemt aan het regionale aanbodsysteem.

De koopprijsgrens voor nieuwbouwwoningen is met € 45.378,02 verhoogd tot € 181.512,09.

Bij de toewijzing van drie- en vierkamerwoningen wordt voorrang verleend aan huishoudens van 4 perso-nen.

Het college neemt de wijzigingen voor kennisgeving aan. N.B.: het algemeen bestuur van het BRU stelt (waar-schijnlijk op 20 februari) bovenstaande wijzigingen opnieuw ter discussie.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk