Stadsontwikkeling/Ruimtelijke Ordening(2001/12075)

Het college stemt in principe in met het ´concept stedenbouwkundig programma van eisen locatie Herenstraat-Armensteeg´. Zie voor meer informatie het apart verschenen bericht.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk