Stadsontwikkeling/Ruimtelijke Ordening (2002/13480)

Er is een verzoek ingediend door dhr. H. om de bestemming ‘tramweg’ in het geldende bestemmingsplan Galecop en Nieuwraven te wijzigen zodat deze bestemming in de toekomst niet meer mogelijk wordt. Er wordt geen medewerking aan het verzoek verleend omdat realisering van de HOV-verbinding is gepland in de periode 2005-2015.

Om te zijner tijd medewerking te kunnen verlenen aan de tramweg zal de bestemming gehandhaafd moeten blijven. Ook wordt verzocht om handhavend op te treden tegen het gebruik van de grond als voetpad dat grenst aan het perceel Frans Halshage nr’s 30 en 32. Het college heeft besloten om deze gronden als ‘Woondoeleinden met bijbehorende erven’ te handhaven. Dat betekent dat deze gronden voorlopig openbare ruimte blijven.

Handhaving is daarom niet mogelijk. De gemeente heeft het voornemen om op termijn de grond te verkopen aan de aanwonenden. De procedure hiervoor wordt binnenkort opgestart.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren