Stadsontwikkeling/Projectbureau (2002/429)

Het college stemt in met het contract tussen gemeente en een projectontwikkelaar ten behoeve van de bouw van 393 woningen in het plan Vreeswijk-Noord. De start van de eerste fase van de bouw is in mei 2003. De raadscommissie Ruimtelijke ordening, Economische zaken en Volkshuisvesting (REV) bespreekt het voorstel op 5 februari.

De raadscommissie Financiën, Regionale zaken en Automatisering (FRA) bespreekt het voorstel op 21 februari. De gemeenteraad besluit er definitief over op 28 februari. Zie voor meer informatie het apart verschenen nieuwsbericht hierover.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk