Stadsontwikkeling/Milieu (2002/4246)

Met het oog op Kyoto-afspraken inzake reductie van CO2 -emissies vraagt het rijk een intensivering van klimaatbeleid. Rijk, provincies en gemeenten ondertekenden in februari 2002 het Klimaatconvenant en vanaf maart is de subsidieregeling BANS klimaatconvenant van kracht.

De Provincie Utrecht ondersteunt deze ontwikkeling met een uitvoeringsorganisatie die een fonds voor het uitvoeren van klimaatprojecten beheert. De Provincie Utrecht vraagt bestuurlijk draagvlak voor een versnelde uitvoering van klimaatprojecten. Provincie Utrecht en enkele gemeenten, waaronder Nieuwegein, geven door het ondertekenen van een intentieverklaring aan, deze versnelde uitvoering na te streven.

De Gemeente Nieuwegein zegt daarbij toe de vaststelling van een ‘plan van aanpak klimaatbeleid’ voor einde 2002 te willen realiseren. De provincie zegt ondersteuning toe in de vorm van geld en kennis / advies voor de beleidsontwikkeling en het uitvoeren van projecten. Op de provinciale Klimaatconferentie van woensdag 5 juni wordt de intentieverklaring getekend. Zie ook persbericht.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren