Stadsontwikkeling/Milieu (2002/3149)

Stichting Reinwater vraagt financiële ondersteuning voor voorlichtings -en onderzoeksactiviteiten ten behoeve van een goede waterkwaliteit in Nederland. Gemeente Nieuwegein verstrekte in 2000 en in 2001 een waarderingssubsidie van € 453,78 (fl. 1000,00). Opnieuw subsidiëren geeft de subsidie een structureel karakter.

Het verzoek van de Stichting Reinwater is als een aanvraag voor een periodieke subsidie, een subsidie die van jaar tot jaar verstrekt wordt. voor voortdurende activiteiten, getoetst aan de Algemene Subsidieverordening 2000 (ASV 2000). Uit de toetsing blijkt dat het verzoek van de Stichting Reinwater geen aanknopingspunten voor een structurele subsidie.

Het college wijst het subsidieverzoek af, omdat de onderzoeks -en voorlichtingsactiviteiten van de Stichting Reinwater algemeen landelijk gericht zijn en niet aanwijsbaar ten goede zullen komen aan Nieuwegein en haar bevolking.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk