Tenslotte is er wel een groot geheim in Nieuwegein…

Een paar jaar geleden was er een wethouder die in de krant mededeelde dat ‘de Nieuwegeiners verwend zijn’; of woorden van gelijke strekking. Later begreep ik uit zijn opmerkingen dat hij het zo letterlijk niet gezegd had. Dat geloof ik graag, maar het blijft toch hangen. Dat was in de tijd toen de voorzieningen in Nieuwegein op allerlei manieren bekeken werden, teneinde vast te stellen of het niet goedkoper zou kunnen, of ze wel noodzakelijk zijn en of de gemeente daar dan inderdaad aan moet bijdragen wat er tot dan gebruikelijk was.Van meet af aan lag de sport onder vuur en vooral de zaalsport. De zaalhuur verhogen was natuurlijk een fluitje van een cent. Dit werd, ondanks veel protest, uiteindelijk toch doorgevoerd. Ook de SWN en haar vele activiteiten werden gekort en de gevolgen zijn niet positief.Die veronderstelling dat we boven onze stand schijnen te leven geeft mij een zeer onbevredigend gevoel. Want, afgezien van het feit dat een deel van onze sportvelden op prachtige plekken liggen, zijn onze voorzieningen technisch gesproken gewoon niet meer dan normaal. Als hockeyvader reis ik door de heel provincie om te landen bij voorzieningen die zeker niet voor die van Nieuwegein onderdoen. Het gaat dan zowel om sportparken als sporthallen. Wat onze buurthuizen betreft: die zijn prima, maar elders zijn ze al net zo prima. Voor zwembaden geldt hetzelfde.Voor een stad van 60.000 inwoners en straks misschien wat meer of minder, lopen we dus gewoon in het peloton mee. En wat de sport betreft, mogen de resultaten er zijn. Dat zie je niet alleen op het sportgala, maar net zo goed en veel vaker in de krant. Of dat ook zo is bij onze ander welzijnsactiviteiten is nog maar de vraag. Het voert te ver om daar nu dieper op in te gaan. Een belangrijke zorg is dat de oh zo talrijke vrijwilligers steeds ouder worden en de opvolging op zich laat wachten. Dat wel!En dan is daar ineens ‘Het geheim van Nieuwegein’. Met plaatjes van mooie plekjes en interviews met actieve en enthousiaste mensen die trots zijn op hun stad. Het amusante is dat de gemiddelde Nieuwegeiner al lang trots is op onze stad en hier naar zijn of haar zin woont. Vaak willen hun kinderen dat ook. Het echte geheim is dat de gemeente dat eigenlijk niet kan of wil begrijpen. Men twijfelt en heeft het gevoel dat er van alles aan onze stad moet worden verbeterd. Men kijkt dan met ogen uit 2008 naar een stad uit 1970. En men kijkt met een schuin oog naar Houten en Leidsche Rijn. En komt dan tot de conclusie dat het hier allemaal anders moet.Het gaat goed in de wijken maar het ‘stadsbrede wijgevoel’ is nog niet sterk genoeg. Via een geweldige binnenstad wordt daar aan gewerkt, Maar, ook met de wijken zelf moet van alles worden ondernomen. Men huurt dus externe experts in en dan krijgen we rapporten dat het water beter in de stad geïntegreerd moet worden. Of de stadspoorten gemoderniseerd moeten worden. Dat we talrijke mogelijkheden hebben om… vult u zelfmaar in. Wanneer de rekeningen betaald zijn en de discussies afgesloten, is het de vraag of we een stap vooruit gekomen zijn?De hamvraag is of we daarmee op deze manier door moeten gaan?

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk