Stadsontwikkeling/Bouw en Woningtoezicht (2002/2778)

Multiplan Ontwikkeling bv heeft een bouwaanvraag ingediend voor het bouwen van een ondergronds opslaggebouw aan de Ravenswade. Omdat de aanvraag voldoet aan alle eisen, heeft het college van B & W besloten de bouwvergunning te verlenen.

Dit besluit verschijnt in principe volgende week donderdag als openbare bekendmaking in de Molenkruier. De procedure is conform de lijst met te verlenen bouw- en sloopvergunningen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk