Stadsontwikkeling/ Ruimtelijke ordening (2001/3575)

Het college heeft ingestemd met een uitvoeringsbesluit waarin de afbouw van het tijdelijk Nieuwegeins Woonlastenfonds (NWLF) is geregeld. Het Woonlastenfonds heeft vijf jaar gefunctioneerd en is met ingang van 2002 beëindigd.

In april 2001 besloot de raad om voor de gebruikers van het Woonlastenfonds een afbouwregeling te treffen voor de jaren 2002 en 2003. In die jaren wordt de bijdrage uit het fonds teruggebracht tot respectievelijk 66% en 33%. Het uitvoeringsbesluit wordt te zijner tijd ter inzage gelegd voor de raadscommissie die wordt belast met wonen / volkshuisvesting.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren