Sportief dagboek (17)

Hans van Echtelt schrijft iedere week zijn ‘Sportief Dagboek’ op, op De Digitale Stad Nieuwegein. Hans is een geboren Vreeswijker en houdt van voetballen, houdt van sport. Schreef jaren lang voor het Utrechts Nieuwsblad. Ieder weekend vindt u hem langs de sportvelden in Nieuwegein. Deze week laat hij onze redactie weten:

De Nieuwjaarsreceptie van Geinoord editie 2017 zal lang in mijn herinnering blijven. Want tijdens de druk bezochte bijeenkomst op Parkhout werd ik ineens naar voren geroepen bij het onderdeel huldigingen van clubleden. Tot mijn verbazing kreeg ik samen met Cherry Plantinga en Jaap van Egmond een oorkonde uitgereikt met als opschrift ‘lid van verdienste’. En ook mijn familie was in het geheim naar Nieuwegein gekomen om dit gebeuren luister bij te zetten, een volslagen verrassing.

Overigens was ik niet de enige die letterlijk in de bloemetjes werd gezet want nestor en oud-voorzitter Bas van Noordenne werd tot erelid benoemd vanwege een indrukwekkende staat van dienst: liefst zestig jaar lid van Geinoord terwijl Van Egmond zich al veertig jaar bij deze club verdienstelijk heeft gemaakt. Drie leden kregen te horen dat ze een speldje ’25 jaar lid’ hadden verdiend namelijk de wegens werkzaamheden afwezige Benjamin Velders (vertegenwoordigd door zijn moeder Truus), Ruud van der Meijden en Paul Roestenburg. Ook waren er bloemen voor de eveneens afwezige Harold van Oord, vertegenwoordigd door zijn vrouw, vanwege zijn staat van dienst bij Geinoord.

Behalve deze huldigingen stond de nieuwjaarsreceptie in het teken van de toekomstig, die door voorzitter Hans van der Meijden, als ‘uiterst hoopvol’ werd gekenschetst. De sportieve en financiele aspecten werden belicht evenals de voortgang in de fusiebesprekingen met buurman Vreeswijk die steeds meer gestalte krijgen in de vorm van werkcommissies. Ook de benoeming van de nieuwe trainer David Toxopeus kwam ter sprake en de voortvarende manier waarop deze keuze tot stand was gekomen door de technische commissie.

Overigens was de selectie van het eerste elftal afwezig want die was dit weekeinde op trainingskamp in Duitsland (Dortmund) om zich voor te bereiden op de tweede seizoenshelft, die op 27 januari begint met een uitwedstrijd tegen SVL. Wel aanwezig was de voormalige topscorer Vincent Griffioen die momenteel bij DHSC speelt en die kon melden dat de Utrechtse fusieclub in Cesco Agterberg een nieuwe trainer heeft gevonden. Maar Vincent is zijn oude club waar hij nog vele vrienden heeft, niet vergeten.

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van Geinoord werden Hans van Echtelt, Cherry Plantinga en Jaap van Egmond (v.l.n.r.) tot lid van verdienste benoemd. (foto Gerard van Vliet)

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk