Sponsorloop Daltonschool De Meander

Op woensdagmiddag 3 oktober om 16.00 uur, lopen de kinderen van Openbare Daltonschool De Meander zich de benen uit het lijf. Dat doen ze voor het Ronald McDonald-huis én de FC (FanClub) De Meander.

Elk jaar lopen de Meander-kinderen de sponsorloop. Van kleuters tot de groten van groep 8! Ouders, familieleden, buren en kennissen sponsoren per gelopen rondje. Traditie is dat de opbrengst verdeeld wordt over twee doelen: een goed doel buiten en een goed doel binnen de school. Het goede doel buiten de school is dit jaar het Ronald McDonald-huis, waar ernstig zieke kinderen en hun ouders samen kunnen verblijven.

Het goede doel binnen de school is het fonds van FC De Meander. Ofwel: Fanclub De Meander. Dit fonds heeft als doel om financiële middelen te verzamelen die gebruikt kunnen worden voor aanschaf van allerlei leer- en hulpmiddelen die niet uit het reguliere schoolbudget gefinancierd kunnen worden. Variërend van een tafeltennistafel voor het schoolplein, tot een speeltoestel voor de kleuters en een beamer ter completering van het @plein (computerplein), dat in maart door staatssecretaris Adelmund feestelijk werd geopend.

Het is de bedoeling dat ouders, grootouders en anderen die de Meander een warm hart toedragen een geheel vrijwillige bijdrage kunnen doen aan dit fonds. We horen namelijk dat er ouders zijn die soms meer geld kunnen en willen geven dan de school nu via de ook vrijwillige ouderbijdrage ontvangt. Tegelijkertijd beseffen we ons dat er ook ouders zijn die dat niet kunnen of willen. En dat respecteren we!

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk