SP raadslid Hans Verdouw verlaat de raad

Het raadslid Hans Verdouw van de SP Nieuwegein heeft laten weten dat hij de Nieuwegeinse gemeenteraad met ingang 1 juli a.s. gaat verlaten. Zijn vertrek – om privéredenen – komt voor de Nieuwegeinse SP niet geheel onverwacht, maar wordt desalniettemin wel zeer betreurd.

‘Met zijn afscheid verliezen de SP en de Nieuwegeinse gemeenteraad een betrokken en bevlogenraadslid die altijd opkwam voor de principes van menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit’ zo laat de SP in Nieuwegein weten.

Verdouw zelf: ‘Vanaf mijn beëdiging als raadslid op 22 september 2010 heb ik met veel plezier mijn taak als raadslid en commissielid van de commissie ROM vervuld en had graag deze raadsperiode tot maart 2018 vol gemaakt’, zo liet hij zijn collega raadsleden in een brief weten.

Hans Verdouw zat sinds 2010 namens de SP in de gemeenteraad. Daarnaast is hij een aantal jaren organisatiesecretaris geweest in het afdelingsbestuur. De opvolger in de SP fractie is inmiddels bekend. Dat wordt Frank van den Heuvel.

One thought on “SP raadslid Hans Verdouw verlaat de raad

  1. SC

    Ja, mevrouw Bijvoet, het was een heel raar bericht wat hierover geplaatst werd (ons geld verbranden). Het is inderdaad al langer bekend dat nascheiding beter is. Niet zo lang geleden schreef iemand uit het veld, dat plastic scheiden erg gecompliceerd is, doordat er zo veel verschillende soorten zijn. En dat je het daarom niet van de gewone burger kan verwachten.

    Er moet beter gekeken worden wat je gescheiden laat verzamelen. Het draagt zeker bij aan bewustwording, maar plastic voorsorteren is te ingewikkeld en ook te bewerkelijk als je alle stukjes plastic uit verpakkingen met transparant venster moet knippen en vaak is het gewoon vies. Bovendien wordt afgeraden om bv. kip af te spoelen voor het de pan in gaat, er kan ongewenste besmetting in de gootsteen plaatsvinden. Dus de kip gaat zo in de pan en de verpakking gaat zo in de verzamelzak. Dat geldt dan natuurlijk voor alle vleessoorten.

    Plastic uit de verpakkingenzak halen en de overige verpakkingsmiddelen voor vloeibare en smeltbare produkten er wel in laten zitten?

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk