Sluisdeuren Oude Sluis in Vreeswijk gesloten vanwege hoog water

De komende dagen wordt hoogwater op de Nederrijn en de Lek verwacht. Het waterschap is extra alert, maar zijn niet ongerust. Zij volgen de situatie van dag tot dag. Het klimaat verandert. Er zijn vaker periodes met veel neerslag en periodes met extreme droogte, kort gezegd hoosbuien en hitte. ‘Ons leven met water gaat daardoor ook veranderen. Als waterschap bereiden we ons, samen met onze partners, voor op die veranderingen aldus het Hoogheemraadschap HDSR. ‘De huidige hoogwatersituatie is vergelijkbaar met de situatie in januari 2021. Verschil is wel dat er meer kans op overlast is doordat in de zomer het gebied gebruikt wordt voor vee, akkerbouw en recreatie.’

Volgens de nieuwe verwachting zal de piek nu tussen 14,45 en 14,75m+ NAP liggen. De piek wordt nu in de avond van zaterdag 17 juli verwacht. Dit was eerst de nacht van zondag op maandag. Deze piek passeert zondagavond 18 juli het gebied van HDSR.

Onder water zetten uiterwaarden nog niet bekend
Vooralsnog is niet bekend, of wij de uiterwaarden onder water gaan zetten. Dat weten we pas later deze week en is afhankelijk van de waterstand. De verwachte waterstand is ongeveer gelijk met januari 2021. Toen zijn de uiterwaarden droog gebleven. Zekerheid is er echter niet, het is erg lastig om nu al uitspraken te doen.

Vrijdagochtend hebben medewerkers van De Stichtse Rijnlanden (HDSR) de deuren van de Oude Sluis in Vreeswijk gesloten en het waterpeil in de sluiskolk omhoog gezet. ‘Het is één van de maatregelen die we als waterschap nemen bij hoogwater op de Lek’ aldus het Hoogheemraadschap.

Tegendruk
Bij hoge waterstanden op de Lek neemt de druk op de dijk toe. Om te voorkomen dat water bij sluizen en inlaten onder de dijk door gaat stromen geven we tegendruk middels het waterpeil te verhogen in de sluiskolk aan de landzijde.

Goed opletten
Boeren en campinggasten en -beheerders wordt geadviseerd om de berichtgeving en de website van het Hoogheemraadschap De Stichtise Rijnlanden nauwlettend in de gaten te houden. Let op vee dat op plekken staat die kunnen overstromen. ‘Als we overgaan tot het onder water zetten van uiterwaarden, zullen we dit zo spoedig mogelijk melden op de website en andere kanalen.’

De waterstand van de Nederrijn en Lek stijgt de komende dagen. De verwachte waterhoogte bij het meetpunt Lobith laat zien dat op dit moment de hoogste waterstand wordt verwacht op maandag 19 juli. ‘De verhoogde waterstanden leveren geen gevaar op voor de dijken, wel is het waterschap alert.’

Eerste maatregelen
Deze hoogwatergolf is vergelijkbaar met de situatie van januari 2021. Het hardstromende water zorgt voor indrukwekkende beelden, maar levert geen gevaar op voor het achterland. Verschil is wel dat er meer kans op beperkte overlast is doordat in de zomer het gebied meer gebruikt wordt voor vee, akkerbouw en recreatie. Waar nodig, nemen we actie en maatregelen op maat.

Werken aan veilige dijken
Om overstromingen te voorkomen werkt het waterschap aan veilige dijken. Die controleren we ieder jaar. Het waterschap is alert, bekijkt de situatie van dag tot dag en bereidt zich voor. Coupures worden dichtgezet en gecontroleerd en er vinden rijdende dijkinspecties plaats. Als het hoogwater boven 14,50m+ NAP bij Lobith komt, kan dit betekenen dat we uiterwaarden met een zomerkade onder water laten lopen. Bovendien zullen lage voorlanden aan de buitenzijde van de Lekdijk onder water lopen. ‘We bekijken waar dit het geval is en waar campings en boeren moeten worden gewaarschuwd.’

Voor de actuele werkzaamheden en de stand van zaken rond het hoge water in de Lek, kijk op de website van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Wat is de oorzaak van hoogwater in Nederrijn en Lek
Veel smeltwater in combinatie met neerslag in het stroomgebied van de Rijn. Dit water komt voor een deel in de Nederrijn en de Lek terecht. Ook komt een deel van het water vanuit de rivier de Maas, via het Maaskanaal.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk