SDG-vlag wappert in Nieuwegein

Op 24 en 25 september wapperde in Nieuwegein -en honderden andere organisaties en gemeenten- de vlag voor ‘duurzame ontwikkelingsdoelen’. Het is dan zes jaar geleden dat deze 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) wereldwijd zijn omarmd.

Foto: Maartje Kuperus

De doelen zijn gericht op het oplossen van problemen op het gebied van onder meer gezondheid, armoe- de, leefbaarheid, onderwijs, klimaatverandering en inclusiviteit.

“Met deze SDG-vlag wil Nieuwegein laten zien, deze problemen samen met anderen te willen aanpakken. Ook geeft het aan dat we oog hebben voor de manier waarop dingen met elkaar verbonden zijn, zoals het belang van schone lucht voor onze gezondheid. Ook in Nieuwegein zijn we ons daar bewust van en willen we daar rekening mee houden’’, aldus wethouder Marieke Schouten (Duurzaamheid en Internationalisering).

Een concreet voorbeeld van hoe de gemeen- te dit invult, is het onderschrijven van het manifest Verantwoord Inkopen, waarmee we zorgen dat alles wat we inkopen voldoet aan de eisen van klimaatneutraal inkopen, sociaal inkopen, doelmatig en rechtvaardig inkopen. Ook nemen we bijvoorbeeld bij de vernieuwing van City en in Betere Buurten maatregelen om de samenhang van leefbaarheid en klimaatadaptie (aanpassingen i.v.m. klimaatverandering) te versterken, zoals vergroening en waterdoorlaatbare wegverharding en wateropslag.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk