Schuldhulpmaatje in Nieuwegein wordt de 120ste locatie in Nederland

De gezamenlijke kerken in Nieuwegein hebben het initiatief genomen om een locatie van Schuldhulpmaatje in Nieuwegein op te starten. Met dit initiatief wordt in Nieuwegein de 120ste locatie in Nederland gerealiseerd om ondersteuning van mensen met financiële problemen te geven. Op 4 september vond de eerste bijeenkomst plaats van het nieuwe bestuur van de Stichting Diaconale Hulp Nieuwegein e.o. (hierna DHN).

Zowel het werk van HipHelpt als van SchuldHulpMaatje gaan als project onderdeel vormen van de Stichting DHN. Tijdens de eerste bijeenkomst heeft het oude bestuur – Piet Schreuder, Carla van der Vlist met adviseur Rijn de Jonge – onder dankzegging voor hun jarenlange inzet, het stokje overgedragen aan een nieuw bestuur: Maarten Boender, John Sloot, Rinus Roose, Ad Groenendijk en Jan Kraay.

Trudy Molenaar van de landelijke organisatie SchuldHulpMaatje maakte de bijeenkomst extra feestelijk door een grote koek met opschrift ‘HipHelpt en SchuldHulpMaatje Nieuwegein’ aan te bieden.

Stichting DHN

Op de foto: John Sloot, Jan Kraay, Jessica Tissink (werkgroep), Ad Groenendijk, Rinus Roose en Maarten Boender

Wat doet Schuldhulpmaatje?
In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens financiële problemen. Ook in Nieuwegein. De rekeningen stapelen zich op, mensen weten niet hoe ze nog moeten rondkomen en zien er tegenop om de post open te maken. ‘De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje Nieuwegein gaan hen begeleiden om met deze problemen aan de slag te gaan. Voor de verdere vormgeving van de locatie zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die een dagdeel of dag per week tijd hebben.’ Belangstelling? Mail dan naar: stichtingdhn@hotmail.com.

Wat doet HipHelpt Nieuwegein?
Samen een wandeling maken, in de tuin werken, of gewoon een praatje maken. Iemand die een lamp voor je ophangt, die meegaat naar de arts of die helpt om ingewikkelde formulieren in te vullen. Soms hebben mensen in nood hulp nodig bij iets alledaags.

HipHelpt Nieuwegein zorgt ervoor dat er dan hulp komt. Ook in Nieuwegein zetten vrijwilligers zich in voor buurtgenoten die er alleen voor staan. En zij bieden hulp aan mensen die dat nodig hebben, ongeacht hun cultuur of religie. Niemand hoeft alleen te staan. Direct hulp vragen Of bel: 030-227 04 57.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk