Ruimtelijke ordening (2001/9268)

Bedrijf Classic Toys aan de van Heukelumstraat veroorzaakt overlast op het terrein zelf en de openbare ruimte. Begin dit jaar is er een handhavingsprocedure gestart om de overlast in de openbare ruimte tegen te gaan. Daarnaast heeft de gemeente bekeken of ook op het terrein zelf gehandhaafd kan worden.

Volgens de gemeente maken het geldende bestemmingsplan en de verleende artikel 19 vrijstelling dat niet mogelijk. De Inspecteur Ruimtelijke Ordening (IRO) heeft echter in een brief aangegeven dat hij wel mogelijkheden ziet om op het terrein zelf te handhaven. Dat hangt samen met de gewenste planologische situatie in het gebied. Als de eigenaar hieraan geen medewerking wil verlenen, dan kan er handhavend worden opgetreden. Wil de eigenaar wel medewerking verlenen, dan moeten er goede afspraken worden gemaakt hoe dit verder wordt uitgewerkt en kan de situatie gelegaliseerd worden.

De opmerkingen van de IRO worden nu onderzocht. Het college heeft opdracht gegeven een voorstel voor de gewenste planologische situatie voor te bereiden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk