Katern

Ruim helft Nederlanders van plan te gaan stemmen voor waterschapsverkiezingen

56% van de Nederlanders is van plan te gaan stemmen voor de waterschapsverkiezingen op 15 maart, zo blijkt uit onderzoek van de Unie van Waterschappen. Het werk van de waterschappen heeft veel invloed op het dagelijks leven van alle Nederlanders. Hoe gaan we om ’met extreem weer, de inrichting van Nederland en de zuivering van rioolwater zijn daar voorbeelden van. Met hun stem bepalen Nederlanders waar de waterschapsbelasting aan wordt besteed. In Nieuwegein kan gekozen worden voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Lees hier meer voor welke partijen en kandidaten u kunt stemmen in Nieuwegein.

Uit het onderzoek blijkt dat 85% van de Nederlanders de grote waterschapsthema’s (zoals schoon water in sloten, plassen en natuurgebieden voor mens en dier en bouw/onderhoud van dijken) belangrijk vindt. In de regio van De Stichtse Rijnlanden vinden de kiezers de afvoer van water bij extreem weer, zuiveren van water en ruimte voor water belangrijk. Toch geeft een ruime meerderheid (62%) aan niet te weten welke partij het best bij hun standpunt past. Voor hulp bij het maken van een keuze voor welke partij in de eigen regio kan worden gestemd, hebben de waterschappen de stemhulp mijnstem.nl gelanceerd.

Waarom stemmen?
Verschillende bekende meteorologen, boswachters, ecologen en wetenschappers benadrukken vanuit hun eigen ervaring het belang van het stemmen.

Arjan Postma (boswachter, televisiepersoonlijkheid en schrijver van natuurboeken): “Wat wij doen met het water zal bepalend zijn voor hoe Nederland eruit zal zien in de toekomst. De natuur staat onder druk in Nederland en ons waterbeheer bepaalt hoe we dat kunnen herstellen. Meer leven? Of meer beton? Het is van het grootste belang dat we daar op 15 maart allemaal over meebeslissen.”

Amara Onwuka (meteoroloog en presentatrice Weer.nl): “Om onze leefomgeving klimaatbestendig te maken is tegenwoordig slim waterbeheer nodig. Hoe gaan we dat water beheren, vasthouden en verplaatsen na zware buien of juist bij extreme droogte. Gaan we voor hogere dijken of geven we juist de rivier de ruimte? Moet het opvangen van regenwater worden verplicht? Denk jij mee over de toekomst van ons water?” Andere bekende Nederlanders die de campagne vanuit hun eigen expertise onder de aandacht brengen zijn o.a. meteoroloog Dennis Wilt en ecoloog Camilla Dreef.

Onderzoeksverantwoording
De verkregen data zijn afkomstig uit twee onderzoeken van onderzoeksbureau Citisens in opdracht van de Unie van Waterschappen (december en januari 2022). Het onderzoek is uitgezet onder het Citisens panel dat bestaat uit een groep van 62.000 Nederlanders die iedere maand hun mening geven over een actueel onderwerp. Deze groep panelleden is verdeeld over heel Nederland. Uiteindelijk hebben de antwoorden van respectievelijk 14.479 en 7529 respondenten geleid tot het onderzoeksrapport.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk