Katern

Waterschapsverkiezingen: partijen en kandidaten De Stichtse Rijnlanden bekend

Op 15 maart 2023 vinden in Nederland de waterschapsverkiezingen plaats. Deze zijn elke vier jaar tegelijkertijd met de Provinciale Statenverkiezingen. Alle waterschappen in Nederland doen hieraan mee, dus ook waterschap De Stichtse Rijnlanden. Inwoners van De Stichtse Rijnlanden kunnen door te stemmen kiezen wie er zitting nemen in het algemeen bestuur. Dé manier om als inwoner invloed uit te oefenen op het waterbeheer van de regio met onderwerpen als schoon water, veilige dijken en biodiversiteit.

Het centraal stembureau stelde op vrijdag 3 februari tijdens een openbare zitting de geldigheid van de kandidatenlijsten vast en bepaalde de volgorde. Met het ongebruikt laten van de beroepsperiode tot en met 7 februari, zijn de kandidatenlijsten nu definitief.

14 Partijen dingen mee voor De Stichtse Rijnlanden
De regel voor de volgorde van de kandidatenlijsten op het stembiljet is dat de partij met de meeste stemmen tijdens de vorige verkiezingen als eerste partij op het biljet komt te staan. De partij die daarna de meeste stemmen had, wordt als tweede ingedeeld, enzovoorts. De volgorde van partijen die voor het eerst meedoen of de vorige keer geen zetels hebben gehaald, wordt via een loting bepaald.

 1. Water Natuurlijk
 2. VVD
 3. Partij voor de Dieren
 4. CDA
 5. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
 6. AWP voor water, klimaat en natuur
 7. ChristenUnie
 8. Waterschap@inwonersbelangen
 9. 50Plus
 10. Ondernemend Water
 11. De Groenen
 12. Belang van Nederland (BVNL)
 13. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
 14. BBB

Kandidaatstelling en beoordeling
Waterschap- en politieke partijen stellen personen kandidaat via kandidatenlijsten. Deze zijn door het centraal stembureau beoordeeld wat terug te lezen is in het proces-verbaal van de zitting. In de dagen erna konden partijen ontbrekende of niet-kloppende stukken in orde maken waarna de kandidatenlijsten op vrijdagavond 3 februari zijn vastgesteld door het centraal stembureau. De partijen/groeperingen hadden vervolgens tot en met 7 februari de tijd om in beroep te gaan. Nu deze beroepsperiode ongebruikt is verstreken zijn de lijsten definitief.

Voorbereiden op het stemmen
Om een goede afweging voor het stemmen te kunnen maken, kunnen inwoners de online stemhulp invullen via hdsr.mijnstem.nl. Ook organiseert waterschap De Stichtse Rijnlanden een open dag. Alle inwoners uit het gebied zijn op 4 maart 2023 tussen 11.00 uur en 16.00 uur welkom op het waterschap aan de Poldermolen 2 in Houten.

One thought on “Waterschapsverkiezingen: partijen en kandidaten De Stichtse Rijnlanden bekend

 1. Stella

  Was snel uitgekeken op die “stemhulp”. Je moet per vraag kijken wat al die partijen ervan vinden. Er hoort dus een overzicht te zijn van alle partijen onder elkaar en daarnaast hun standpunten. Dat is wat een normale stemhulp doet.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk