(Reserve)stemmentellers en (reserve)stembureauleden gezocht!

Woensdag 16 maart 2022 vindt de gemeenteraadsverkiezingen 2022 plaats. Voor de bezetting van de stembureaus zijn wij op zoek naar enthousiaste (reserve) stembureauleden en (reserve) stemmentellers.

Wat wordt er verwacht van stembureau leden?
Samen met andere stembureauleden zorgt u ervoor dat de verkiezingsdag goed verloopt en dat de handmatige telling van de stembiljetten ’s avonds na 21.00 uur zorgvuldig gebeurt. U krijgt vooraf een digitale instructie, zodat u precies weet wat uw taak is. Voor uw hulp krijgt u een financiële vergoeding.

Stembureauleden moeten aan een aantal eisen voldoen
– Op de dag van de stemming bent u 18 jaar of ouder
– U behoort niet tot de groep met verhoogd risico als het gaat om corona.

U kunt zich aanmelden als stembureaulid voor een hele dag (vanaf 07.00 uur tot einde telproces), of alleen voor het tellen na afloop (vanaf 20.45 uur). De vergoeding is afhankelijk van de functie waarvoor u zich aanmeldt. Iedereen die zich aanmeldt, volgt verplicht een online instructie. Alleen als u deze goed heeft afgerond, kunt u worden benoemd. Het is mogelijk dat u op de reservelijst wordt geplaatst.

Richtlijnen RIVM
Wij vinden uw gezondheid erg belangrijk en treffen alle maatregelen om de verkiezingen goed en veilig te organiseren. Voor de gehele procedure volgen wij de richtlijnen van het RIVM.

Vergoeding
Met uw medewerking is het mogelijk om de verkiezingen met succes te laten verlopen. U krijgt daarom een vergoeding als stembureaulid. U krijgt de precieze vergoeding te horen nadat u zich heeft aangemeld.

Heeft u vragen?
Neem dan gerust contact op met team Verkiezingen via telefoonnummer 14 030 of verkiezingen@nieuwegein.nl. Via dit e-mailadres kunt u zich ook aanmelden voor (Reserve)stemmenteller en/of (reserve)stembureaulid.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk