Katern

Regionale energiestrategie in de regio Utrecht vastgesteld

De gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen hebben de afgelopen weken besloten over de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 van de energieregio Utrecht. 15 gemeenten, waaronder Nieuwegein, vier waterschappen en de provincie stelden de RES 1.0 vast. De RES wordt nu aangeboden aan het Nationaal Programma RES voor een doorrekening en advies door het Planbureau voor de Leefomgeving.

In de RES staat dat de regio Utrecht (U16) in 2030 de ambitie heeft 1,8 TWh duurzame elektriciteit op te wekken om op een duurzame manier in de energievraag te voorzien. Dit is vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van 540.000 huishouders en een derde van het totale energieverbruik in de regio. Om 1,8 TWh op te wekken heb je een combinatie nodig van 26 windturbines, 800 hectare zonnevelden en 300 tot 500 hectare grote daken vol met zonnepanelen.

Gemeenteraden stemmen in met de RES
In de regio Utrecht hebben 15 van de 16 gemeenten ingestemd met de RES 1.0, soms met een motie of amendement, bijvoorbeeld de aanpassing van een zoekgebied voor windmolens binnen de eigen gemeentegrenzen of over extra aandacht voor communicatie en participatie bij het vervolg. Een overzicht hiervan is te zien op www.energieregioutrecht.nl/publicaties. Alleen de gemeenteraad van Montfoort heeft niet ingestemd met het voorstel van de RES 1.0. Zij heeft besloten om 50% van de eigen consumptie van 2040 in 2030 op te wekken. De komende weken analyseren de deelnemende overheden gezamenlijk welke implicaties de uitkomst van het totale besluitvormingsproces heeft op de uitvoering van de RES 1.0.

Inwoners blijven meedenken
Nu de Regionale Energiestrategie is vastgesteld, werkt de regio samen met inwoners, ondernemers en andere betrokken organisaties verder aan de RES. Gemeenten blijven in gesprek met inwoners over de plannen en de concretisering van zoekgebieden. Iedere twee jaar wordt de RES geactualiseerd en aangevuld met de initiatieven uit de regio.

Ruimte op het energienetwerk
Netbeheerder Stedin voert het gesprek over de manier waarop en wanneer initiatieven kunnen worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Op 12 oktober jl. heeft de landelijke netbeheerder TenneT aangekondigd problemen te voorzien bij het terugleveren van energie op het nationale en regionale energienetwerk in de provincie Utrecht. Volgens Stedin heeft dit geen effect op klanten met wie Stedin al een overeenkomst heeft. De RES kan dus worden uitgevoerd, ook al zal het tempo en de volgorde van de uitvoering er wel anders uit komen te zien.

Gemeenten, de provincie Utrecht, de vier waterschappen en netbeheerder Stedin zijn vanuit ieders verantwoordelijkheid bezig om de energietransitie te stimuleren met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Zo blijft de regio U16 stappen zetten naar minder CO₂ uitstoot in 2030 en verder.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren