Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017

Samenvatting: Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft het concept regionaal crisisplan Utrecht 2014-2017 op 24 juni jl. als voorlopig besluit vastgesteld. Voordat het regionaal crisisplan definitief wordt
vastgesteld, wil het algemeen bestuur de colleges van burgemeester en wethouders van de regio gemeenten in de gelegenheid stellen hun reactie te geven op het concept-regionaal crisisplan. Het crisisplan beschrijft de
organisatie, verantwoordelijkheden en taken en bevoegdheden ten tijde van een ramp of crisis. Het gaat hierbij om de maatregelen en voorzieningen die gemeenten treffen bij rampenbestrijding en crisisbeheersing, als mede deafspraken die zijn gemaakt met andere partijen die bij een mogelijke ramp en/of crisis betrokken kunnen worden. In het voorstel wordt tevens ingegaan wat de voorgestane uitwerking van het crisisplan betekent voor de gemeentelijke crisisorganisatie. Beslispunten:

1. In te stemmen met het concept regionaal crisisplan Utrecht 2014-2017.
2. Kennis te nemen van de wijzigingen voor de gemeentelijke organisatie die de uitwerking van het crisisplan met zich mee brengt. Akkoord met voorstel.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren