Reactie Mitros op vernieuwingsplannen Irene-, Margriet- en Tramstraat

Woningbouwvereniging Mitros heeft vernieuwingsplannen voor 76 woningen aan de Irene-, Margriet- en Tramstraat. Mitros wil dit graag samen met huurders, omwonenden en belangstellenden uit Vreeswijk verder vormgeven. Onze redactie stelde enkele vragen aan Mitros, dit  naar aanleiding van een eerder bericht op De Digitale Stad Nieuwegein. De bewoners maken zich grote zorgen. Maar is dat terecht?

1. Waarom wordt er onderzoek gedaan naar sloop-nieuwbouw en niet naar renovatie?
De woningen aan de  Irenestraat/Tramstraat zijn in zeer slechte staat. Daarnaast zijn er ook vochtproblemen, zijn de woningen hokkerig, gehorig en hebben ze een indeling die niet van deze tijd is. Het grootste deel van de woningen is niet geschikt voor verduurzaming.

Daarnaast zien wij dat Vreeswijk vergrijst en er weinig geschikte appartementen zijn met een lift. Uit onderzoeken van Mitros is gebleken dat hierdoor ouderen niet kunnen doorstromen naar een geschikte woning en jongeren niet in de wijk kunnen instromen. In Vreeswijk moeten dezelfde kansen zijn voor jonge en oude huishoudens, om er te wonen. Dit alles maakt dat renovatie niet bijdraagt aan de toekomst van Vreeswijk.2. Als Mitros nieuwe woningen bouwt, wat is dan het voordeel?
• Nieuwe eigentijdse woningen bereikbaar met een lift
• Goed geïsoleerd
• Meer comfort
• Doorstroming van ouderen in de wijk en plek voor jongeren in de buurt
• Woningen zijn geschikt voor verschillende typen huishoudens
• Vreeswijk is klaar voor huidige en toekomstige bewoners

3. Zien jullie de impact die dit heeft op de huidige, oudere bewoners?
Het is zeker heftig voor oudere bewoners als zij hun huis moeten verlaten. Dat begrijpen we heel goed. Doordat Mitros veel senioren huisvest, zijn wij goed bekend met deze doelgroep. Het komt vaker voor dat wij oudere bewoners moeten herhuisvesten in verband met een renovatie of sloop- nieuwbouw. Met maatwerk en persoonlijke ondersteuning van de projectconsulent proberen we zoveel mogelijk te helpen en aandacht te geven aan deze bewoners. Daarbij zoeken we ook contact met zorgverleners en mantelzorgers.

4. Kunnen huurders straks terug naar Vreeswijk?
Ja, huurders hebben recht op terugkeer. Het is wel afhankelijk van hoeveel woningen er terugkomen én of mensen daadwerkelijk terug willen. We staan nu nog helemaal aan het begin van het plan, dus dat weten nog niet. Als het aan Mitros ligt komen er méér sociale huurwoningen terug dan er worden gesloopt.

5. Wat kunnen huurders komende tijd verwachten van Mitros?
We staan nog aan het begin van het maken van een plan. Daar hebben we de huurders en omwonenden voor nodig. Op 15 en 16 juni voeren wij buurtgesprekken met huurders en omwonenden om te onderzoeken wat er moet worden teruggebouwd. Welke wensen en behoeften hebben mensen nog meer? We horen het graag. 
Na deze gesprekken werken we het plan verder uit en laten dit begin 2021 zien.

Als mensen vanwege sloop moeten verhuizen is er een sociaal plan nodig. Hierin staat hoe huurders ondersteund worden in hun zoektocht naar een nieuwe woning. Hier zijn we al mee begonnen. Ook gaan wij over dit sociaal plan in gesprek met de leden van de klankbordgroep . Dit sociaal plan moet begin 2021 klaar zijn.  Als het plan voor de buurt duidelijk is, komen we bij huurders met het sociaal plan en volgt er een peiling onder bewoners. Rond de zomer van 2021 maken we de balans op en nemen we een definitief besluit.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren