Reactie bewoners over mogelijke sloop woningen in Vreeswijk

De bewoners van de eengezinswoningen aan de Margrietstraat in Vreeswijk, hebben met enige verbazing het artikel in het AD gelezen over de sloopplannen die de Mitros wil voorstellen over de 76 woningen in hun wijk. ‘Helaas ligt het nogal genuanceerder dan nu geschetst wordt in het AD’ aldus een van de bewoners tegenover onze redactie.

Michael Meijers van het Klankbordgroep Vreeswijk: ‘Wij de bewoners van de eengezinswoningen (nr. 21 t/m 57) uit de gehele Margrietstraat zijn radeloos komen te staan tegenover de Mitros. Deze deelde ons op 7 februari 2020 mede dat zij willen investeren in Vreeswijk, zoals o.a. jongere gezinnen, energiezuinig, juiste grootte van de woning etc. Dit betekent gewoonweg in Hollandse bewoording ouderen en 1 en 2 persoonshuishoudens eruit!. Ouderen van groot naar beter, eventueel scheefwonen eruit.’

De woningen aan de Irenestraat, Tramstraat en de portiekflat in de Margrietstraat staan al ruim 10 jaar op de planning voor sloop. Voor deze mensen komt het dus niet onverwacht en zijn er al een aantal woningen bewoond door anti-kraak.

‘De eengezinswoningen van de Margrietstraat worden dus van de ene op de andere dag in deze voorgenomen sloop zomaar out of the blue meegenomen!’

Mitros erkende in de keukentafelgesprekken met de bewoners dat de woningen aan de Margrietstraat niet in een zodanige slechte staat verkeren dat deze per definitie gesloopt zouden moeten worden. ‘Mitros wil graag vernieuwing en verjonging in de wijk en dus moet ook de Margrietstraat maar worden gesloopt.’

In een brief van 9 juni 2018 van Mitros wordt aangegeven dat er onderzoek komt door de BAM en Rijnlanden om naar de staat van de woningen te kijken. Deze uitkomst is nooit met de bewoners gedeeld. 14 januari j.l. kwam er een brief om de vloeren van de woningen 51 t/m 57 en 50 t/m 56 te verstevigen. Deze opdracht is aangenomen door aannemer Coen Hagendoorn. De versteviging van de vloeren hield in dat er beton gespoten zou worden onder de vloer.

‘Waarom worden vloeren verstevigd als er moet worden gesloopt binnen 2 jaar? Deze vraag is toen en ook al in december 2019 gesteld, waarop het antwoord van Mitros was dat deze woningen niet gesloopt zouden gaan worden. Verder zijn er in 2019 mensen langs geweest die foto’s binnen hebben gemaakt van keuken, douche, toilet, kozijn e.d. Er werd toen verteld dat onze woningen gerenoveerd zouden worden’ aldus Meijers.

De uitslag van het onderzoek is niet met de bewoners gedeeld. Eveneens is Mitros nooit over de brug gekomen met een bouwkundig rapport wat betreft de staat van de huizen. ‘Gewoonweg omdat dit er niet is!’

Medio 2013 is er een brief geweest waarin werd aangegeven dat de Mitros renovatie zou uitvoeren aan de keukens, badkamers en toiletten. ‘Hier zijn ze ook nooit meer op teruggekomen. Mitros heeft dus wat de Margrietstraat betreft zeer achterstallig onderhoud gepleegd, maar wel ieder jaar de jaarlijkse huurverhogingen doorgevoerd. Als huurder heb je rechten plichten, Mitros kennelijk niet.’

‘Ook de Irenestraat, Tramstraat en de portiekflat Margrietstraat, hebben schandalig genoeg ieder jaar hun jaarlijkse huurverhogingen gehad ondanks dat zij al 10 jaar op de slooplijst staan en er geen enkel onderhoud meer is uitgevoerd! Dat kan niet door de beugel.’

Mitros geeft in het AD artikel aan dat het bouwkundig onmogelijk is om tot renovatie over te gaan. ‘Als bewoners zijn wij een andere mening toegedaan en zullen wij een nader onderzoek door een onafhankelijk bureau laten uitvoeren. Dit geldt zowel voor de eengezinswoningen aan de Margrietstraat als een aantal andere woningen uit de Irene- en Tramstraat. Overigens, vreemd dat veel Mitros woningen van de jaren 30 en jaren 50 in Utrecht zo gewild zijn, en als warme broodje over de toonbank gaan zo blijkt uit de site van Woningnet.’

Mitros geeft aan in het AD artikel aan dat de woningen niet aantrekkelijk zijn voor senioren. ‘Wat een misplaatste opmerking van hun kant. Het grootste deel van de bewoners in deze wijk wil helemaal niet verhuizen en willen groot onderhoud/renovatie aan de woningen. Het aantal senioren dat in deze wijk woont zijn namelijk senioren en wil Mitros willens en wetens uit hun huizen hebben. Dan gaat het over mensen die hier al meer dan 20 jaar en veel langer wonen. Renovatie is zeker voor de genoemde woningen mogelijk, maar Mitros wil gewoon haar plannen doordrukken onder het mom van verjonging, duurzaamheid en vernieuwing: Let wel meer woningen, kleinere woningen, hoger huren, kortom financieel belang!’

Het gros van de bewoners en vooral de ouderen in de wijk zijn zeer aangedaan en weten zich geen raad met de beslissing die genomen is. ‘We zitten met zijn allen ook nog eens in een tijd die al erg onzeker is gezien de Corona. Mensen zijn letterlijk en figuurlijk ziek geworden. Een hele onzekere tijd gaan zij tegemoet en hun hele fundament wordt onder hun voeten vandaan gehaald. Mitros heeft geen idee wat dit allemaal doet met de mensen.’

‘Er is een draagvlak onderzoek gaande, maar Mitros wil niet mededelen hoe groot het draagvlak dan is ivm de zogenaamde privacy van de mensen. Zo komen wij als bewoners dus niet te weten of de cijfers dan wel kloppen. Daartoe hebben wij ons eigen onderzoek onder de bewoners gedaan en daaruit blijkt dat de meeste bewoners geen sloop willen.’

Mitros belooft terugkeer garantie aan haar huidige bewoners, maar geeft in de laatste brief aan dat dit afhankelijk is van het aantal woningen dat terug gebouwd gaat worden. ‘Mitros belooft van alles, maar let op, regels voor passend toewijzen blijven voor de nieuwe woningen gelden. Dus een ieder die boven de norm qua inkomen zit, komt dus niet meer in aanmerking.’

Verder geldt dat mensen die terug willen keren in de wijk twee keer moeten verhuizen. Eerst naar een tussen/eindwoning en vervolgens weer terug de wijk in of blijven zitten in de aanvaarde woning. Via Woningnet moet men dan gaan reageren.  De vraag naar woningen is groter dan het aanbod. ‘Dat op zich is al een heel erg groot probleem om al deze mensen te gaan huisvesten.’

‘Mitros belooft ook dat mensen die willen verhuizen recht hebben op een gelijkwaardige tussen/eindwoning. Deze zijn er niet eens!!! Dit geldt vooral voor de eengezinswoningen!’

Tijdens de keukentafelgesprekken begin maart dit jaar is aangegeven dat de draagvlakmeting halverwege 2021 bekend zou worden wat dan de plannen gaan worden. Mitros is en blijft erg in gebreke naar haar bewoners toe volgens de bewoners.

‘Als bewoners hebben wij nu de Woonbond en het Huurders-netwerk-Mitros benaderd zodat deze ons kunnen helpen. Inmiddels zijn de politieke partijen in Nieuwegein op de hoogte en zijn er omtrent het hele gebeuren veel vragen hoe dit zomaar kan. Wij de bewoners die geen sloop willen zullen het niet nalaten dit tot bij de rechter te laten komen. Mitros heeft haar bewoners vele jaren in de steek gelaten en dat gaan wij niet nog een keer laten gebeuren’ zo laat Michael Meijers van het Klankbordgroep Vreeswijk weten.

One thought on “Reactie bewoners over mogelijke sloop woningen in Vreeswijk

  1. Charel Menthen

    Hoe is het mogelijk in deze tijd huizen te slopen. Duizenden mensen willen wonen. M.v.g. Charel Menthen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren