Informatie over bomenkap ter inzage in Feniks

In Batau noord heeft een boomveiligheidscontrole plaatsgevonden. Daarbij zijn de bomen gescreend op ziekten, het belemmeren van de groei van duurzamer bomen en een eventueel gevaar dat de boom kan opleveren in de toekomst.

Uitkomst van de controle is dat er zesenzestig bomen moeten verdwijnen. Daarvoor in de plaats zullen er in het najaar/winter 2009/2010 eenenveertig bomen nieuw geplant worden.

Van de zesenzestig te rooien bomen zal voor eenenvijftig stuks, de Toekomstbomen, een kapvergunning moeten worden aangevraagd. De overige vijftien bomen zijn niet vergunningsplichtig.

Op de Toekomstbomen is de kapvergunningsprocedure van kracht. Deze wordt aangevraagd via de openbare bekendmakingen van de Gemeente Nieuwegein.

Ten behoeve van de wijkbewoners is een inzagemap van alle zesenzestig bomen gemaakt. Via tekeningen, foto’s en een korte beschrijving wordt een zo volledig mogelijk beeld per boom gegeven. Deze map ligt voor eenieder ter inzage in buurtcentrum Feniks en in de Stadswinkel.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren