Rapportage Verordening dwangsom bij niet tijdig beslissen

Op 1 januari is de ´Verordening dwangsom bij niet tijdig beslissen´ in werking getreden. Het college heeft het verslag vastgesteld over het eerste half jaar van 2007.Er zijn tot nu toe geen dwangsommen uitgekeerd. Eenmaal werd de gemeente in gebreke gesteld en was er sprake van een te late beslissing. Na een ingebrekestelling heeft de gemeente nog twee weken om tijdig te beslissen, alvorens een dwangsom gaat lopen. In dit specifieke geval was de beslissing al genomen, maar nog niet verzonden aan de bezwaarde. Dit kon dus snel worden opgelost.In het merendeel van de gevallen beslist de gemeente op tijd, of is de aanvrager of bezwaarmaker tijdig in kennis gesteld dat de beslissing wat langer op zich laat wachten. Ook komt het voor dat de aangevraagde voorziening feitelijk al is verstrekt, maar dat de administratieve afwikkeling (de beschikking) wat langer op zich laat wachten.Op dit moment ligt bij de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht: het ´wetsvoorstel Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen´. Als de Eerste Kamer ermee instemt, zijn gemeenten vanaf 1 januari 2009 verplicht tot het uitkeren van een dwangsom bij niet tijdig beslissen. De gemeentelijke verordening komt dan per 1 januari 2009 te vervallen, want de wet geldt voor alle besluiten die op aanvraag worden genomen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren