Raadsvergadering op donderdag 23 september

Op donderdag 23 september vergadert de gemeenteraad. De raadsvergadering vindt plaats op het Stadshuis. De publieke tribune is helaas nog gesloten. Op de online tribune bent u vanaf 19.30 uur van harte welkom om live mee te kijken. De volgende onderwerpen staan onder andere op de agenda:

• De Regionale Energie Strategie (RES)
Het college vraagt de gemeenteraad de Regionale Energiestrategie (RES) U16 1.0 vast te stellen inclusief het concept bod van 1,8 TWh aan duurzame elektriciteit in 2030 met de daarbij behorende randvoorwaarden richting het Rijk en disclaimer. De RES 1.0 moet door zestien gemeenten, de provincie en vier waterschappen worden vastgesteld. De voorgestelde ambitie van Nieuwegein in deze RES U16 1.0 richt zich op de opwekking van zonne-energie. Dit gebeurt door de komst van een extra zonneveld en zonnepanelen op daken, naast de reeds bestaande duurzame elektriciteitsopwekking van windpark Nieuwegein, twee zonneveldparken en zon-op-dak.

• Ontwikkelingen in Rijnhuizen
Het college vraagt de gemeenteraad in te stemmen met de vestiging van een voorkeursrecht op enkele percelen in het gebied Rijnhuizen. Door de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) en deze aanwijzing zijn eigenaren verplicht om, wanneer zij hun perceel/percelen wensen te verkopen, deze eerst te koop aan te bieden aan de gemeente. De gemeente neemt hierdoor een goede positie in op de grondmarkt

• Vaststellen van grondexploitatie Kindcentrum en woningen Vreeswijk
Het college vraagt de gemeenteraad in te stemmen met de plannen voor een kindcentrum met sportvoorziening aan de Industrieweg 1B en daarvoor het pand aan te kopen. Daarnaast stelt de gemeenteraad de grondexploitatie vast van dit Kindcentrum en woningen in Vreeswijk. Daarvoor wordt een bedrag van c 1.600.000,- voorzien en onttrokken aan de reserve van Grondbedrijf.

Te bekijken via deze livestream op donderdag 23 september

De raadsvergadering begint om 19.30 uur. Maandag 27 september staat als eventuele reserveavond gepland.

Tot slot
U kunt de volledige agenda vinden via https://ris2.ibabs.eu/nieuwegein. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van onze gemeenteraad via de Facebook-pagina (@NieuwegeinseRaad), Twitter (@raadngein) en website www.nieuwegein.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer 14 030 of via het e-mailadres griffie@nieuwegein.nl.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren