Raadslid Pouwel van de Siepkamp overleden

Maandag 3 april heeft ons het verdrietige bericht bereikt dat raadslid Pouwel van de Siepkamp (GroenLinks) op 73-jarige leeftijd is overleden. Pouwel had vanwege zijn ziekte verlof aangevraagd en was per 22 maart met ziekteverlof. Tussen juni en oktober 2022 was hij ook al met ziekteverlof. Donderdag 20 april zal tijdens de Raadsvergadering een moment van herdenking worden ingelast.

Pouwel van de Siepkamp

Op 4 juni 2020 werd Pouwel beëdigd en benoemd als raadslid. Hij verving daarmee Mladen Acinger, die vanwege een verhuizing zijn raadslidmaatschap moest beëindigen. Van 12 november 2021 tot 20 juni 2022 was hij ook lid van het presidium. Op 11 maart 2022 ontving Pouwel een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Frans Backhuijs. Vanwege zijn jarenlange inzet als ondersteuner en belangenbehartiger voor mensen met een beperking werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 stond Pouwel op plek 4 op de kandidatenlijst en kwam hij opnieuw in de raad.

Hier zette hij zich vooral in voor mensen voor wie het niet vanzelfsprekend was om aansluiting te vinden met de maatschappij. Met zijn raadswerk wilde Pouwel bijdragen aan een zorgzame samenleving, waarin mensen oog hebben voor elkaar en de ondersteuning krijgen die ze verdienen.

Met Pouwel verliest de Nieuwegeinse politiek een bevlogen, kritisch en kundig raadslid, maar ook een warme en aimabele man, die in de stellige overtuiging leefde dat hij op de wereld gezet was om een ander te helpen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk