Koninklijke Onderscheiding voor de heer Pouwel van de Siepkamp

Op vrijdag 11 maart 2022 ontving de heer Pouwel van de Siepkamp een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Frans Backhuijs. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De heer Van de Siepkamp zet zich sinds vele jaren in als vrijwilliger bij diverse stichtingen die actief zijn op het gebied van ondersteuning aan en belangenbehartiging voor mensen met een beperking. Hij is een zeer betrokken vrijwilliger en daarnaast ook raadslid voor GroenLinks.

Foto: Fototeam KenM

KansPlus
De heer Van de Siepkamp was bestuurslid (2007-2016) en voorzitter (2016-2020) van de belangenorganisatie voor mensen met een beperking KansPlus. Hij lobbyde bij de ministeries, brancheorganisaties en zorginstellingen om de kwaliteit van zorg voor deze mensen te verbeteren.

De heer Pouwel van de Siepkamp fungeerde als ambassadeur van de methode ‘gentle teaching’ om mensen met een verstandelijke beperking en ernstig probleemgedrag te begeleiden zonder te straffen of te belonen. Hij was de motor achter het onderzoek naar de sociale inclusie van de doelgroep in een beschutte woonomgeving. De heer Van de Siepkamp nam deel aan de actualisatie van het zorgprofiel VG7 (zeer intensieve begeleiding i.v.m. ernstige psychische en/of gedragsproblemen) en aan het traject tot de Leidraad Perspectief op persoonsgerichte zorg.

Tijdens de Coronapandemie voerde hij wekelijks overleg met de ministeries, belangenverenigingen en zijn brede netwerk van naasten om de doelgroep te beschermen tegen de effecten van de pandemie en de maatregelen.

RIGPA
Van 2006 – 2014 was de heer Pouwel van de Siepkamp lid van het spiritueel zorgnetwerk RIGPA Spiritual care educational program. Hij begeleidde zorgverleners in de zorg voor chronisch zieken en stervenden.

Werkverband Ouders en Familieleden Instellingen
Van 2003 – 2007 was de heer Van de Siepkamp bestuurslid van het Werkverband Ouders en Familieleden Instellingen. Hij fungeerde als lid van diverse vaste commissies, nam deel aan de landelijke overleggen en schreef mede de beleidsnota’s en programma’s. Hij verdedigde de belangen van mensen met een verstandelijke beperking richting de overheid, de politiek en adviesorganen. Ook bereidde hij mede de fusie voor tot KansPlus.

Dennendal
Van 1994 – 2008 was de heer Pouwel van de Siepkamp voorzitter van de Familievereniging Dennendal, thans Familievereniging Reinaerde (een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking). Hij organiseerde mede de activiteiten en de bijeenkomsten en vertegenwoordigde de vereniging richting de landelijke cliëntenorganisaties. De heer Van de Siepkamp was zeer begaan met de bewoners en voelde een grote verantwoordelijkheid voor hen, en nam na de opheffing van de instelling twee jonge bewoners in huis en zorgde voor hen als een vader.

GroenLinks
Sinds 1992 is de heer Pouwel van de Siepkamp vrijwilliger bij GroenLinks. Zo fungeerde hij als coördinator van het landelijke netwerk zorg, was lid van de schaduwcommissies in de gemeenteraadsfractie en raadslid bij de gemeente Nieuwegein. Hij zette onderwerpen op de agenda, zocht de samenwerking met andere partijen en onderhield het contact met de Tweede Kamerfractie. Kortom, de heer Pouwel van de Siepkamp heeft zich gedurende lange tijd ingezet voor het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Dit doet hij met grote passie en heel veel deskundigheid. Ondanks zijn ernstige ziekte blijft de heer Pouwel van de Siepkamp zich zoveel mogelijk als vrijwilliger inzetten voor mensen die het in zijn ogen echt nodig hebben.

De gemeente Nieuwegein feliciteert de heer Pouwel van de Siepkamp van harte met deze koninklijke onderscheiding en dankt hem voor zijn grote inzet voor de mensen met een beperking.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk