Katern

Raadsbijeenkomsten september 2017

14 september 2017 Raadsinformatiebijeenkomst Bijpraatmoment Omgevingswet
In november 2017 wordt de invoeringsstrategie voor de Omgevingswet voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze strategie is bepalend voor de wijze waarop de komende jaren de implementatie en transformatie vorm wordt gegeven en wordt ingegaan op vragen als wat betekent het beoogde uitstel van de invoeringsdatum voor ambities en aanpak. Begin van de bijeenkomst die gehouden wordt in het Stadshuis aan het Stadsplein 1 is 20.00 uur. Einde uiterlijk 21.00 uur.

14 september 2017 Raadsinformatiebijeenkomst Atrium Stadshuis
Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst presenteren de partners in het Stadshuis het conceptontwerp van het atrium en de eerste en tweede verdieping dat via een intensief traject tot stand is gekomen. Besluitvorming over het ontwerp van het atrium is voorzien in het najaar. De bijeenkomst begint om 21.00 uur en wordt gehouden in het Stadshuis aan het Stadsplein 1.

21 september 2017 Raadsvergadering
Donderdag 21 maart vergadert de gemeenteraad. Vanuit de commissievergaderingen zijn de onderwerpen Toekomstige uitvoering Wsw, Onderwijshuisvesting basis onderwijs en sportaccommodaties 2030, benoeming commissielid ieders Belang/Verbeek, rapport Rekenkamercommissie Duurzaamheidsbeleid, Routekaart energieneutraal Nieuwegein en de 1e wijziging van de Parkeerbelastingverordening aangemerkt als bespreekstuk in deze raadsvergadering.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren